Resort finansów dokonał wyceny obligacji 10-letnich i 30-letnich, nominowanych w dolarach USA. Wartość nominalna wyniosła 5 mld dol.

Jak pisaliśmy, w tym tygodniu Ministerstwo Finansów poinformowało, że planuje emisję 10-letnich i 30-letnich obligacji benchmarkowych nominowanych w dolarze amerykańskim. Mandat na zorganizowanie emisji otrzymały m.in. banki Goldman Sachs Bank Europe SE i JP Morgan. Termin przeprowadzenia transakcji ma być uzależniony od warunków rynkowych.

W środę resort finansów podał, że dokonał już wyceny tych obligacji, zarówno 10-letnich, jak i 30-letnich, nominowanych w dolarach USA. Termin wykupu, według PAP, ustalono na 4 października 2033 r. oraz 4 kwietnia 2053 r.

 

Obligacje 10-letnie wyceniono na 140 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 lutego 2033 r. Uzyskano rentowność 4,968 proc., przy rocznym kuponie 4,875 proc.

Z kolei obligacje 30-letnie wyceniono na 180 punktów bazowych powyżej rentowności amerykańskich obligacji rządowych o terminie zapadalności 15 lutego 2053 r. Uzyskano rentowność 5,585 proc., przy rocznym kuponie 5,50 proc.

Łączna wartość nominalna nowej emisji obligacji wyniosła 5 mld dol. – każda transza po 2,5 mld dol.

Emisje przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji na rynku amerykańskim (SHELF), zatwierdzonego przez Amerykańską Komisję Papierów Wartościowych.

Dodajmy, że kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: BNP Paribas, Citi (B&D), Goldman Sachs Bank Europe SE oraz J.P. Morgan.

Przypomnijmy, że w listopadzie ministerstwo finansów poinformowało, że polski rząd sprzedał na rynku amerykańskim obligacje nominowane w dolarach USA za 3 mld dol. Uzyskano rentowność na poziomie 5,890 proc., przy rocznym kuponie 5,75 proc. Kierownikami konsorcjum organizującego emisje były banki: BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs Bank Europe SE, Santander oraz Société Générale.

Przypomnijmy, że kilka tygodni wcześniej, w październiku, rentowność 10-letnich obligacji przekroczyła 9 proc. Agencja Bloomberg pisała wówczas o pogłębiającym się załamaniu na rynku polskich obligacji, zaznaczając, że rośnie koszt spłaty długu, co obciąża polskich podatników.

Przeczytaj również: Odwołano sprzedaż obligacji na rzecz Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych

Czytaj także: Polska udostępni obligacje ukraińskich samorządów inwestorom zagranicznym

PAP / businessinsider.com.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz