Do końca 2019 r. nie został uruchomiony program strategiczny „Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi” zakładający budowę i wystrzelenie satelity dla potrzeb autonomicznego systemu rozpoznania wojskowego, choć zgodnie z założeniami program miał zostać zrealizowany do 2020 roku – wynika z raportu NIK.

Jak informowaliśmy, tydzień temu Najwyższa Izba Kontroli (NIK) przestawiła efekty kontroli wykonania zadań publicznych w przedmiocie rozwoju polskiego sektora kosmicznego. Zwrócono uwagę na postępy w wielu aspektach prac, jednak opisano także wiele problemów, m.in. w kontekście działań legislacyjnych i planowania. Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2016 r do 30 czerwca 2019 r. z uwzględnieniem dowodów dotyczących działań przed i po tym okresie, które miały wpływ na ustalenia kontroli.

Czytaj więcej Polski sektor kosmiczny: [raport NIK]: poczyniono postępy, lecz widać problemy z legislacją i planowaniem

Dziennikarz portalu „Dziennik Zbrojny” zwrócił uwagę na fragmenty raportu dotyczącego tego, „jak w praktyce wygląda “budowa” autonomicznego wojskowego systemu rozpoznania satelitarnego” dla Polski.

„Do końca 2019 r. nie został uruchomiony program strategiczny Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi, który zakładał budowę i wystrzelenie satelity dla potrzeb rozpoznania wojskowego. W PSK [Polskiej Strategii Kosmicznej- red.] założono, ze wyniesienie satelitów w przestrzeń kosmiczną oraz ich pełna operacyjność powinno być osiągnięte do 2024 r. Informacje o stanie prac nad systemem Minister pozyskał dopiero w trakcie kontroli NIK. Minister NiSW [Nauki i Szkolnictwa Wyższego – red.] poinformować, że program nie został uruchomiony m.in. z powodu przewidywanego braku możliwości zapewnienia w kolejnych budżetach NCBiR [Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – red.] stosowanych środków na sfinansowanie jego kosztów oraz innych projektów z zakresu obronności i bezpieczeństwa państwa.

Należy zaznaczyć, że Uruchomienie programu strategicznego Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi było jednym ze wskaźników przewidzianych do realizacji do 2020 r. w celu szczegółowym nr 3: „Rozbudowa zdolności w obszarze bezpieczeństwa i obronności państwa z wykorzystaniem technologii kosmicznych i technik”.

W tym kontekście dziennikarz „DZ” przypomniał, że w 2014 roku zapowiadano, iż „Polska do 2020 roku będzie miała własne satelity”.

Dmitruk zwrócił też uwagę na inny fragment raportu potwierdzający satelitarne plany MON, ujęte w Planie Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

„W trakcie kontroli Minister Obrony Narodowej poinformował NIK, że zakup satelitarnego systemu optoelektronicznej obserwacji ziemi jest jednym z priorytetowych zadań Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP. Priorytetem jest także pozyskanie satelity rozpoznania radarowego. Aktualnie wdrażany jest projekt Budowa zautomatyzowanego systemu optycznej obserwacji i śledzenia obiektów w przestrzeni kosmicznej. Ustalony został harmonogram wdrożenia poszczególnych segmentów. Projekt zakłada rozbudowę niektórych segmentów we współpracy z włoskim Ministerstwem Obrony i włoską Agencją Kosmiczną”.

„Przedstawiony przez NCBiR program strategiczny o nazwie Satelitarny system optoelektronicznej obserwacji Ziemi, pomimo korekt, nie został zaakceptowany przez ministra i usunięty z Planu Działalności NCBiR na 201 9 r. (ze względu na zagrożenie braku w budżecie NCBiR wystarczających środków na jego sfinansowanie)” – czytamy w dalszej części raportu.

NIK / twitter.com / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply