Przedstawiciele „Macierzy Szkolnej” podczas spotkania z litewską premier Ingridą Šimonytė zwrócili uwagę na palące problemy polskiej oświaty na Litwie, m.in. na przywrócenie obowiązkowego egzaminu z języka polskiego na maturze i kwestię ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka litewskiego. “Wielkich obietnic” Polacy nie otrzymali.

W piątek w gmachu litewskiego rządu odbyło się spotkanie Zarządu Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” z premier Litwy Ingridą Šimonytė. Zarząd „Macierzy Szkolnej” reprezentowali: prezes Józef Kwiatkowski oraz członkowie: Adam Błaszkiewicz – dyrektor Gimnazjum im.św. Jana Pawła II w Wilnie, Danuta Korkus – ekspert, polonistka Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie, autorka podręczników do języka ojczystego, Krystyna Dzierżyńska – wiceprezes, członek powołanej przez Ministerstwo Oświaty, Nauki i Sportu Litwy Komisji ds. oświaty mniejszości narodowych.

„Ubiegaliśmy się o to spotkanie, ponieważ mamy nową premier, nowego ministra oświaty, a więc była potrzeba wyłuszczyć najważniejsze na dzień dzisiejszy problemy polskiego szkolnictwa na Litwie” – powiedział w rozmowie z portalem L24.lt Józef Kwiatkowski.

Przeczytaj: Wilno: Konferencja nt. sytuacji polskiej oświaty na Litwie. „Budowanie wspólnoty na bazie szkoły

 

Według komunikatu „Macierzy Szkolnej”, spotkanie miało charakter roboczy i konstruktywny. Premier Litwy przybliżono stan oświaty polskiej w tym kraju oraz zaakcentowano palące problemy, wymagające pilnego rozwiązania. W szczególności, zwrócono uwagę na przywrócenie obowiązkowego egzaminu z języka polskiego jako ojczystego na maturze i kwestię ujednoliconego egzaminu maturalnego z języka litewskiego. Wskazano przy tym na obniżające się po 2013 roku wyniki, co ma bezpośredni wpływ na podejmowanie studiów na miejscach finansowanych przez państwo.

Przeczytaj: Ujednolicenie egzaminu maturalnego z języka litewskiego z dużą szkodą dla uczniów polskich szkół

Ponadto, zaakcentowano konieczność przygotowania oddzielnych programów, pomocy naukowych, korzystania z oddzielnej metodyki nauczania oraz potrzeby przygotowania nauczycieli nauczających języka litewskiego jako ojczystego i nieojczystego. Zwrócono uwagę na sprawę wydawania podręczników do nauki języka ojczystego oraz podręczników przedmiotowych i pomocy metodycznych w języku ojczystym oraz przyznanie na ten cel dodatkowego finansowania w wysokości 30 proc. na ucznia rocznie.

Przedstawiciele „Macierzy Szkolnej” mówili też premier Šimonytė o ważnej kwestii przygotowania kadry nauczycielskiej w języku ojczystym. Dotyczy to szczególnie nauczycieli klas początkowych, logopedów, pedagogów socjalnych.

Zobacz: Litwa: Lokalne władze zlikwidowały jedyną polską szkołę w rejonie szyrwinckim

Rozmawiano też o wymogach dotyczących kompetencji kandydatów na dyrektorów szkół i przedszkoli. Prezes „Macierzy Szkolnej” zaznaczył, że podczas spotkania litewskiej premier zwrócono uwagę na potrzebę, by osoba ubiegająca się o stanowisko dyrektora w szkole mniejszości narodowych, oprócz obowiązkowej znajomości języków obcych, posługiwała się również językiem, w którym odbywa się nauczanie w szkole.

Według komunikatu, szefowa rządu RL wyraziła zrozumienie dla przedstawionych problemów i potrzeby ich rozwiązania. Zaznaczyła też, że wszystkie poruszone kwestie zostaną skonsultowane z Ministerstwem Oświaty, Nauki i Sportu Litwy.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Po spotkaniu prezes Kwiatkowski powiedział, że było to „pierwsze spotkanie roboczo-rozpoznawcze”. – Wielkich obietnic nie otrzymaliśmy. Potwierdziła, że trzeba pomyśleć o dodatkowym finansowaniu i podręczników, i pomocy naukowych, ponieważ kosztują one coraz więcej – relacjonował. Dodał, że podczas spotkania zwrócono uwagę na potrzebę wykonania harmonogramu Deklaracji Oświaty Polskiej Mniejszości Narodowej w Republice Litewskiej i Litewskiej Mniejszości Narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej między Ministerstwem Oświaty, Nauki i Sportu Litwy i Ministerstwem Edukacji Narodowej RP.

– To bardzo ważne dla nas, żeby nie zatrzymało się to, co się robiło przy poprzednim ministerstwie oświaty, żeby była kontynuacja tych działań – podkreślił prezes „Macierzy Szkolnej”.

Na Litwie mieszka 200 tys. Polaków, którzy mają do dyspozycji harmonogramu60 szkół i filii szkół różnych szczebli w których językiem nauczania jest język polski.

Przeczytaj więcej: Ile jest polskich szkół na Litwie

Poruszone podczas spotkania problemy wraz z propozycjami ich rozwiązań zostały również obszernie przedstawione w piśmie, które przekazano premier Šimonytė. Według Kwiatkowskiego, w kwestii wyżej wymienionych problemów polskiego szkolnictwa na Litwie nadal będą prowadzone rozmowy z ministerstwem oświaty. „Będziemy nadal poruszać te kwestie, upominać się o nie, akcentować, mając nadzieję, że sprawy będą posuwać się do przodu” – zaznaczył.

Przeczytaj: Ostatnia szkoła w rejonie

Czytaj również: Jak dyskryminuje Litwa

L24.lt / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply