Ile jest polskich szkół na Litwie

Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” przygotowało raport w którym podało dokładną liczbę szkół i przedszkoli z polskim językiem nauczania.

Jak wynika z raportu “Macierzy Szkolnej”, którego wyniki przytoczył w poniedziałek portal Wilnoteka, na Litwie funkcjonuje 36 gimnazjów z polskim językiem nauczania (szkoły maturalne), 1 polskie prominazjum (klasy V-VIII), 19 szkół podstawowych (klasy I-IV), 9 filii przy gimnazjach i szkołach podstawowych, 5 szkół-przedszkoli, 1 szkoła specjalna z polskim językiem nauczania. Funkcjonują także 53 przedszkola polskie i grupy polskie w przedszkolach dwu- lub trójjęzycznych (litewskich lub rosyjskich). 47 grup przedszkolnych działa przy polskich gimnazjach lub szkołach podstawowych. Naukę po polsku prowadzi się dodatkowo w 6 centrach wielofunkcyjnych. istniej jedna szkoła zawodowa – Wileńska Szkoła Technologii Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace gdzie w grupach odpowiadających klasom średnim nauczanie prowadzone jest w języku polskim, w grupach edukacji pomaturalnej w językach polskim i litewskim.

“Macierz Szkolna” podała też, że w roku szkolnym 2018/2019 we wszystkich polskich szkołach i klasach uczyło się łącznie 11114 dzieci czyli 3,43% wszystkich uczniów na Litwie. To mniej niż proporcja Polaków w społeczeństwie litewskim, która wynosi 6,6%.  Liczba uczniów w klasach pierwszych, w których nauka odbywa się w języku polskim wyniosła 938 osób, co stanowi 3,23% ogółu uczniów klas pierwszych na Litwie. Jak informuje organizacja, choć liczba uczniów w polskich szkołach zmniejsza się to jest to spadek podobny do tego jaki następuje w szkołach z litewskim wynikiem nauczania. Spadek ten wynika z tendencji demograficznej. Proporcja polskich uczniów wśród wszystkich uczniów na Litwie utrzymuje się od 20 lat na mniej więcej tym samym poziomie.

W roku szkolnym 2017/2018 w szkołach z polskim językiem nauczania maturę zdobyło 818 uczniów. 571 z nich podjęło studia wyższe, co stanowi 69,8%, przy czym 10% ze wszystkich studiujących absolwentów polskich szkół wybrało uczelnie poza granicami Litwy.

“Macierz Szkolna” twierdzi w swoim raporcie, że kolejne rządy Litwy prowadzą politykę ukierunkowaną “na uszczuplenie oświaty polskiej” mimo, że oferują one dobry poziom nauczania. Wśród 50 najlepszych gimnazjów na Litwie według rankingu znalazło się 18 gimnazjów z polskim językiem nauczania, czyli połowa wśród tego typu polskich placówek. Organizacja zauważa, że “przed 20 laty język polski został skreślony z listy egzaminów obowiązkowych na maturze, zaś jego ocena nie ma wpływu przy wstępowaniu na studia wyższe, przeważnie na miejsca finansowane przez państwo”. Materiały egzaminacyjne ze wszystkich przedmiotów na maturze nie są tłumaczone na język polski, a poczynając od klas początkowych na język polski q ogóle nie tłumaczy się książek do ćwiczeń i materiałów pomocniczych. Brakuje podręczników przedmiotowych w języku polskim dla klas 5-12, jak twierdzi organizacja “w wyniku niedostatecznego finansowania od wielu lat nie są tłumaczone podręczniki przedmiotowe z języka litewskiego na język polski”. Brakuje nawet podręczników oraz literatury programowej do nauczania języka polskiego i literatury ponieważ “od co najmniej 15 lat nie są wydawane podręczniki do języka polskiego i literatury”, zaś używane obecnie są przestarzałe i już wyeksploatowane. W dodatku litewskie programy nauczania nie przewidują prowadzenia lekcji z historii oraz geografii Polski w szkołach polskich na Litwie.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

“Macierz Szkolna” twierdzi, że sytuację polskich szkół na Litwie szczególnie pogorszyła nowa ustawa oświatowa z 2011 roku, którą konserwatywno-liberalny rząd litewski przeforsował wbrew ulicznym protestom polskiej społeczności a prezydent Litwy podpisała wbrew petycji sygnowanej przez 60 tys. Polaków Wileńszczyzny (cała społeczność liczy 200 tys. osób).

Organizacja krytykuje ujednolicenie egzaminu maturalnego z języka litewskiego dla szkół z polskim i litewskim językiem nauczania. “Wyniki egzaminów państwowych z języka litewskiego co roku pogarszały się np.: w 2011 r. egzaminu z języka litewskiego nie złożyło 6,4%, w 2012 – 6,2%, zaś po ujednoliceniu, kolejno w 2014 r. – 16,3%, 2015 – 16,1%, 2017 – 19,26%, w 2018 r. – nie złożyło go nawet 23%” – można przeczytać w raporcie. “Macierz Szkolna” ocenia, że “ujednolicenie egzaminu prześladowało jedyny cel – ograniczenie możliwości wstępowania abiturientów ze szkół polskich na studia wyższe, finansowane przez państwo i cel ten został osiągnięty”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

“Macierz Szkolna” sformułowała szereg postulatów działań mających poprawić sytuację polskiej oświaty na Litwie. Organizacja domaga się przywrócenia statusu języka polskiego jako języka obowiązkowego egzaminu maturalnego w polskich placówkach, jak również tego, aby ocena z tego egzaminu była brana pod uwagę w procesie rekrutacji na studia wyższe. Chce też opracowania odrębnych programów nauczania języka litewskiego w klasach I-IV dostosowanych do potrzeb dzieci z polskich rodzin. Organizacja żąda też nowych podręczników w języku polskim i innych materiałów edukacyjnych co powinno zostać osiągnięte poprzez zwiększenie finansowania. Podręczniki do języka polskiego mogłyby być przywożone z Polski i adaptowane.

“Macierz Szkolna” wzywa też władze do poprawy możliwości kształcenia nauczycieli dla szkół polskich bowiem badanie jakie organizacja przeprowadziła w 2016 roku wykazało, że “już w najbliższych 3 latach zabraknie 27 nauczycieli klas początkowych, zaś po 8 latach – dodatkowo 15; odpowiednio nauczycieli języka polskiego – 6 i 16; języka litewskiego – 11 i 18; matematyki – 21 i 28; fizyki 24 i 17. Ogółem odczujemy brak 175 nauczycieli w ciągu najbliższych 3 lat, zaś po 8 latach braki te wzrosną o kolejne 192 nauczycieli”.

Czytaj także: Premier Litwy domaga się budowy centrum litewskiego w Suwałkach

wilnoteka.lt/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply