We Wszystkich Świętych na cmentarzach w Wilnie, w tym na Rossie, jednej z polskich nekropoli narodowych, zapłonęło kilkanaście tysięcy zniczy. Upamiętniono spoczywających tam Polaków, w tym działaczy niepodległościowych i żołnierzy poległych za Polskę.

W piątek, w uroczystość Wszystkich Świętych, na Rossie zapłonęły tysiące zniczy, które zebrano podczas tegorocznej akcji zainicjowanej przez Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą.

Jak poinformował Dariusz Żybort, prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą, w tym roku zebrano około 13 tysięcy zniczy, z czego ponad 8 tys. zebrały polskie szkoły na Wileńszczyźnie. Tysiąc zniczy ofiarowała Ambasada RP na Litwie, a ponadto 3 tysiące – mieszkańcy Radomia. 9 tysięcy zniczy zapłonęło na Cmentarzu na Rossie, a 4 tysiące na Cmentarzu Bernardyńskim. Ustawiono je też na innych historycznych cmentarzach w Wilnie, Antokolskim (spoczywa tam ponad 1000 polskich żołnierzy poległych podczas wojny polsko-bolszewickiej) i Piotra i Pawła.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
 

W piątek przedstawiciele polskiej placówki dyplomatycznej na Litwie, w tym ambasador Urszula Doroszewska, oraz litewscy Polacy, złożyli kwiaty i zapalili znicze przy mauzoleum Matka i Serce Syna na wileńskiej Rossie. Jeszcze przed 1 listopada, pracownicy polskiej placówki dyplomatycznej w Wilnie rozpoczęli odwiedzanie blisko 40 miejsc polskiej pamięci narodowej na Litwie, by wraz z miejscowymi Polakami zapalić znicze i złożyć kwiaty.

W Dniu Wszystkich Świętych polscy dyplomaci oddali też hołd polskim żołnierzom walk o niepodległość, spoczywającym w Wilnie w parku na Zakręcie. Złożono też kwiaty i zapalono znicze w miejscu upamiętniającym polskiego działacza niepodległościowego i powstańca listopadowego Szymona Konarskiego. W Ponarach uczczono pamięć powstańców listopadowych oraz tysięcy Polaków pomordowanych przez odziały SS, policji niemieckiej i kolaborującej z Niemcami policji litewskiej.

Rossa to najstarszy cmentarz w Wilnie i jedna z polskich nekropolii narodowych. Na obszarze ponad 10 ha znajduje się prawie 30 tys. nagrobków, pomników i mogił. Spoczywają tam m.in. poeta Władysław Syrokomla, architekt Antoni Wiwulski, historyk i działacz polityczny Joachim Lelewel, malarze Franciszek Gucewicz i Franciszek Smuglewicz, profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego, powstańcy styczniowi, a także ojciec Juliusza Słowackiego, dwoje dzieci Stanisława Moniuszki oraz osoby zasłużone dla Wilna i Polski oraz Litwy.

Liczne nagrobki to dzieła sztuki, a 263 z nich znajduje się na liście zabytków. Niestety, przez lata wiele z nich uległo daleko posuniętej degradacji lub zniszczeniu, a część to wręcz „zapadające się w ziemię zniszczone kamienie z zanikającymi napisami”, jak podaje Radio Maryja.

Od blisko 30 lat opiekę nad cmentarzem sprawuje Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą, który w swoją działalność angażuje polską społeczność na Litwie. Dzięki staraniom Komitetu udało się uratować blisko 100 pomników. W tym roku odnowiono 11 nagrobków. Środki na ten cel pozyskiwane są m.in. w trakcie kwest na rzecz Rossy organizowanych podczas dnia Wszystkich Świętych w Warszawie na Powązkach i w innych miastach Polski, jak również podczas kilku akcji odbywających się w ciągu roku na Rossie.

Ponadto, pieniądze zbierane są też 1 listopada na wybranych cmentarzach Wileńszczyzny. W tym roku już po raz drugi kwesta na ten cel była prowadzona w Bujwidzach, którą prowadziły harcerki i uczennice miejscowego gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego. Na tamtejszym, starym cmentarzu obok kościoła św. Jerzego znajdują się nagrobki przedwojenne i XIX-wieczne, w tym także zapadnięte w ziemie i z zatartymi napisami. Zachowały się również stare drewniane, kamienne i żeliwne krzyże. Spoczywają tam również żołnierze Armii Krajowej oraz rodzice kardynała Henryka Gulbinowicza.

Jak poinformowano, dobiega też końca kompleksowa renowacja najstarszej części Rossy, prowadzone ze środków z UE i wileńskiego samorządu. Koszty są szacowane na ponad 2 mln euro. Odrestaurowanych ma zostać sześć kaplic i 341 nagrobków, z czego 141 znajdujących się na liście zabytków. Uporządkowane mają też zostać alejki o powierzchni 3,5 tys. metrów kwadratowych. Przewidziano także umocnienie skarp, odnowienie frontowej części ogrodzenia i centralnego wejścia na cmentarz, jak również zainstalowanie oświetlenia i monitoringu.

Czytaj także: Wilno: samochód zniszczył nagrobki polskich żołnierzy na Nowej Rossie [+VIDEO]

Więcej zdjęć na L24.lt.

Więcej zdjęć na portalu Wilnoteka.

L24.lt / Wilnoteka.lt / RIRM / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz