Konfederacja prezentuje projekt ustawy przeciwko roszczeniom żydowskim [+VIDEO]

Liderzy Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowy zaprezentowali w Sejmie projekt ustawy „anty-447”, przeciwko roszczeniom żydowskim, autorstwa Stanisława Michalkiewicza. Obligowałaby ona Radę Ministrów do oświadczenia, że Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom ze strony środowisk żydowskich z tytułu tzw. własności bezdziedzicznej, a za próbę realizacji takich roszczeń groziłaby kara taka, jak za zdradę dyplomatyczną.

W piątek podczas konferencji prasowej w Sejmie posłowie Konfederacji KORWiN Braun Liroy Narodowcy: Marek Jakubiak, Jacek Wilk i Robert Winnicki, zaprezentowali projekt ustawy przeciwko roszczeniom żydowskim, przygotowany przez red. Stanisława Michalkiewicza, również obecnego na spotkaniu.

Poseł Wilk prezentując projekt ustawy zaznaczał, że jest ona bardzo treściwa, a ponadto „jednoznacznie wskazuje, jak rząd powinien się z roszczeniami obchodzić”. Przypomniał też, że ostatnio politycy PiS „w końcu zaczęli mówić, że te roszczenia są bezpodstawne i nie będą realizowane”. – My mówimy: sprawdzam – powiedział Wilk, zapowiadając, że Konfederacja będzie zbierać podpisy pod tą ustawą, także od posłów PiS, żeby przekonać się, jakie są ich rzeczywiste intencje w tej sprawie. Zapewnia, że jego klub bez problemu zbierze wymagane 15 podpisów od posłów.

Michalkiewicz zaznaczył, że ewentualna realizacja roszczeń z tytułu własności bezdziedzicznej doprowadziłaby do politycznego uzależnienia Polski i zdegradowania narodu polskiego „do III kategorii”, po „szlachcie” i „kolaborantach”. Podkreślił, że opracowana przez niego ustawa obligowałaby rząd do oświadczenia, od razu po wejściu ustawy w życie, że Polska nie spełni żadnych roszczeń żydowskich odnoszących się do własności bezdziedzicznej.

Ponadto, projekt zakłada sankcje karne wobec każdego kto wbrew ustawie dąży do realizacji takich roszczeń lub próbuje obejść zakaz, podlega karze takiej, jak za kradzież zuchwałą (wg Kodeksu Karnego, od 6 miesięcy do 8 lat więzienia). Michalkiewicz zaznaczył jednak, że po zastanowieniu uważa, że ktoś taki powinien podlegać karze jak w przypadku złamania art. 129 kk (Przestępstwo przeciwko RP), czyli od roku do 10 lat więzienia. Dodał też, że jego zdaniem PiS pokazał już, że jest w stanie procedować ustawy w „stachanowskim tempie”, więc nie byłoby dla partii rządzącej problemem przyjęcie takiego projektu jeszcze przed wyborami do PE.

Szef klubu Konfederacja, poseł Marek Jakubiak wyraził nadzieję, że potrzebną liczbę podpisów pod ustawą uda się zebrać do przyszłotygodniowego posiedzenia Sejmu. Podkreśli, że „tego tematu nie ma co lekceważyć”. – Ilekroć słyszymy w telewizji, że jest wszystko w porządku, to mam wrażenie, że z drugiej strony nic nie jest w porządku, skoro milczało się, a teraz, dzięki Konfederacji, nawet Amerykanie zaczynają zabierać w tej sprawie głos. Sprawa jest poważna, bo poważne środowiska żydowskie lobbują na rzecz pieniędzy, które są własnością Polaków – powiedział Jakubiak. Dodał, że taka ustawa musi być gwarancją zabezpieczenia finansowego Polaków.

Szef Ruchu Narodowego i jeden z liderów Konfederacji, poseł Robert Winnicki odniósł się do niedawnych deklaracji przedstawicieli rządu i PiS w tej kwestii. Zauważył, że wypowiadali się ws sposób, który nie przekreśla roszczeń żydowskich. Zaznaczył, że ustawa JUST Act 447 zobowiązuje USA do nacisku dyplomatycznego m.in. na Polskę w tej sprawie i potrzebna jest jasna deklaracja polityczna – skierowana nie do swoich wyborców, ale do przedstawicieli rządu Stanów Zjednoczonych.

Na pytanie o to, czy w związku z oficjalnym zaproszeniem prezydenta Andrzeja Dudy do Białego Domu można spodziewać się nacisków ws. realizacji roszczeń organizacji żydowskich poseł Wilk podkreślił, że przy okazji każdej wizyty wysokiego szczebla w USA, „żelaznym punktem” są spotkania przedstawicieli polskich władz z reprezentantami środowisk żydowskich. Z których, jak zaznaczył, zwykle nie ma pełnych, oficjalnych informacji. – Skądinąd zawsze się dowiadujemy, że jest mowa o tych roszczeniach – powiedział Wilk. Dodał, że polski rząd powinien przy tej okazji pokazać, że prezentuje jasne stanowisko w tej sprawie.

Biuro Prasowe Konfederacji przesłało portalowi Kresy.pl projekt ustawy autorstwa Stanisława Michalkiewicza, „o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej i własności obywateli polskich przed grabieżą”. Treść dokumentu brzmi:

„Art. 1.1. Zobowiązuje się Radę Ministrów do oświadczenia, że Rzeczpospolita Polska nie zadośćuczyni żadnym roszczeniom, kierowanym pod adresem Polski przez środowiska żydowskie, a odnoszącym się do tak zwanej własności bezdziedzicznej.

2.Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zostać ogłoszone niezwłocznie po wejściu w życie niniejszej ustawy.

Art. 2. Kto wbrew postanowieniu niniejszej ustawy podejmie próbę zadośćuczynienia w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej roszczeniom, o których mowa w Art. 1, albo podejmie próbę obejścia wynikającego z niej zakazu, podlega karze, jak za kradzież zuchwałą.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia”.

Poniżej zamieszczamy również pełne uzasadnienie projektu ustawy:

„Jak wynika z notatki z rozmowy przeprowadzonej w dniu 25 października 2018 roku, celem żydowskich środowisk przemysłu holokaustu oraz celem amerykańskich szantaży jest wciągnięcie Polski do rokowań, które zakończyłyby się zadośćuczynieniem żydowskim roszczeniom odnoszącym się do tzw. „własności bezdziedzicznej”, o której mówi uchwalona w ubiegłym roku przez Kongres USA ustawa JUST. Zadośćuczynienie tym roszczeniom o nieustalonej wartości doprowadziłoby do przejęcia przez różne środowiska żydowskie na terenie Polski majątku wielkiej wartości, co zapewniłoby im zajęcie dominującej pozycji ekonomicznej, która przełożyłaby się na dominującą pozycję społeczną i polityczną. Naród polski we własnym kraju zostałby zdegradowany do III kategorii, bo pierwszą stanowiliby okupanci, drugą – kolaboranci, a reszta – trzecią. Jest to zatem największe zagrożenie, jakie zawisło nad państwem i narodem polskim od 1939 roku.

W tej sytuacji konieczne jest podjęcie środków nadzwyczajnych w postaci nakazania rządowi przez Sejm stanowczego oświadczenia, że Polska żydowskim roszczeniom odnoszącym się do tzw. własności bezdziedzicznej nie zadośćuczyni. Sankcja karna przewidziana w art. 2 ma na celu doprowadzenie do opamiętania wszystkich potencjalnych kolaborantów, a gdyby to nie poskutkowało – pozbawienie ich możliwości działania. Ustawa ta poprawi też sytuację rządu, który wobec zagranicznych partnerów Polski, a zwłaszcza – sojuszników naszego kraju – będzie miał ręce związane tą ustawą, co uniemożliwi wciąganie go w jakieś negocjacje.

Uchwalenie tej ustawy wymaga pojawienia się w Sejmie większości, która nie w retoryce i nie w deklamacjach, ale w konkretnym działaniu pokaże, że w obliczu ogromnego zagrożenia, jakie zawisło nad naszym państwem i narodem, potrafi zdobyć się na stanowczość i odwagę w jego obronie. Natomiast parlamentarzyści, którzy swego poparcia odmówią, udowodnią tym samym, że nie zasługują na zaufanie Polaków. Wreszcie odbywające się w Polsce i w Stanach Zjednoczonych demonstracje przeciwko rozbójniczemu wymuszeniu, udrapowanemu przez polskie władze w pozory legalności w postaci „kompleksowego ustawodawstwa”, powinny mieć konkretny cel polityczny. Tym celem może i powinno być masowe poparcie opinii publicznej dla tej ustawy”.

 

Przypomnijmy, że wcześniej Kukiz’15 przygotował i przedstawił projekt ustawy dotyczący ochrony mienia bezspadkowego, którego celem jest zabezpieczenie Polski przed ewentualnymi roszczeniami żydowskimi, wynikającymi z tzw. ustawy 447. Projekt zakłada, że w razie wystąpienia wobec Polski z roszczeniami ws. takiego mienia, Prokuratura Generalna ma niezwłocznie poinformować podmioty występujące z tymi roszczeniami o ich bezpodstawności. Natomiast w razie podjęcia próby zadośćuczynienia tym roszczeniom lub obejścia zakazu, groziłaby kara do 5 lat więzienia. Rząd do końca I kwartału każdego roku byłby też zobowiązany do przedstawiania parlamentarzystom informacji o podmiotach, które w roku poprzednim wystąpiły z roszczeniami, a także o „wszelkich rozmowach, jakie toczyli przedstawiciele RP z podmiotami mającymi siedzibę poza terytorium RP w zakresie roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego”. Sam projekt miał zostać złożony w Sejmie w tym tygodniu.

Czytaj również: Winnicki: Konfederacja wniesie swoje poprawki do projektu ustawy K’15 ws. ochrony mienia przed roszczeniami żydowskimi

Przypomnijmy, że w najbliższą sobotę (11. maja) w Warszawie odbędzie się marsz przeciw żydowskim roszczeniom dotyczącym tzw. mienia bezspadkowego oraz amerykańskiej ustawie JUST Act 447 organizowany przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości. Tego samego dnia w USA odbędą się protesty organizowane przez tamtejszą Polonię.

Zobacz: Specjalny wysłannik rządu USA: ofiary Holokaustu powinny mieć możliwość odzyskania swojej własności

Przeczytaj także: Bąkiewicz dla Kresy.pl: wypowiedzi Carra to propaganda i odchodzenie od meritum ustawy 447

Przeczytaj: Poseł Jacek Wilk żąda wyjaśnień od rządu ws. rozmów z USA nt. roszczeń żydowskich [+VIDEO]

Czytaj również: Winnicki zaapelował w Sejmie o wezwanie szefa MSZ ws. notatki dyplomatycznej z rozmów rządu z USA nt. roszczeń żydowskich

Podczas wtorkowej konferencji prasowej w Sejmie Robert Winnicki przypominał o notatce dyplomatycznej ujawnionej przez Stanisława Michalkiewicza. „To oznacza, że rząd RP prowadzi tajne negocjacje na temat roszczeń” – mówił. Wskazywał, że podczas weekendu majowego liderzy obozu rządzącego składali ogólnikowe, jego zdaniem, deklaracje o tym, że Polska „nie będzie płacić odszkodowań”, lecz żaden z nich nie zadeklarował, że „Polska nie będzie realizować roszczeń żydowskich majątkowych wspieranych przez administrację USA”. Wymieniał kwoty, które mogą kryć się za ustawą 447. „Wisi nad nami groźba, w której mowa jest o tym, że Polska ma zapłacić 300 miliardów dolarów. To są kwoty jakie padają ze strony światowej organizacji żydowskiej ds. restytucji mienia. (…) To przekłada się na 120 000 zł na kasztą czteroosobową polską rodzinę. To jest 120 00 złotych, które Polacy będą musieli zapłacić w podatkach, w specjalnych daninach, również w majątku państwowym” – mówił przypominając doniesienia o planach przeznaczenia Lasów Państwowych na spłatę tych roszczeń. „Musimy bronić naszego majątku narodowego, ponieważ realizuje się olbrzymi skok na kasę” – ostrzegał Winnicki.

Zgodnie z przyjętą rok temu ustawą JUST Act 447 Departament Stanu został zobowiązany do przygotowania w ciągu 18 miesięcy raportu odnośnie tego, jak poszczególne kraje realizują obowiązek restytucji mienia ofiar Holokaustu. Później raport ma być aktualizowany. Jak pisało RMF FM, państwa opóźniające się ze zwrotem mienia „mogą znaleźć się na cenzurowanym”.

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply