Paweł Kukiz przedstawił projekt ustawy K’15 o ochronie własności RP przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego, wysuwanymi przez środowiska żydowskie i w związku z amerykańską ustawą S.447. Oficjalna prezentacja ma odbyć się przed Białym Domem.

Paweł Kukiz zamieścił na portalu społecznościowym projekt ustawy o ochronie własności RP przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego, autorstwa klubu Kukiz’15. Określa on sposób postępowania władzy publicznej w przypadku zwrócenia się do Polski z roszczeniami ws. mienia bezdziedzicznego. Według treści ustawy, jest ono rozumiane jako „mienie należące do osób narodowości polskiej lub obywateli polskich innych narodowości, będących ofiarami zbrodni nazistowskich, do którego nie ma spadkobiercy ani zapisobiorcy”. W uzasadnieniu zaznaczono, że chodzi o roszczenia wysuwane w związku z amerykańską ustawą 447.

Przeczytaj: „Ani grosza odszkodowań za mienie bezspadkowe”. Kukiz przedstawia projekt uchwały Sejmu ws. ustawy 447

Projekt zakłada, że w razie wystąpienia wobec Polski z roszczeniami ws. takiego mienia, Prokuratura Generalna ma niezwłocznie poinformować podmioty występujące z tymi roszczeniami o ich bezpodstawności. Natomiast w razie podjęcia próby zadośćuczynienia tym roszczeniom lub obejścia zakazu, groziłaby kara do 5 lat więzienia. Rząd do końca I kwartału każdego roku byłby też zobowiązany do przedstawiania parlamentarzystom informacji o podmiotach, które w roku poprzednim wystąpiły z roszczeniami, a także o „wszelkich rozmowach, jakie toczyli przedstawiciele RP z podmiotami mającymi siedzibę poza terytorium RP w zakresie roszczeń dotyczących mienia bezdziedzicznego”.

Jak zaznaczono w uzasadnieniu, ustawa S.447 ustala kryteria, według których mają być oceniane ustawodawstwa krajów nią objętych – w tym również Polski. W przypadku własności bezdziedzicznej, ocenie ma podlegać m.in. „zapewnienie własności lub kompensaty w celu udzielenia pomocy potrzebującym ocalonym z Holokaustu”.

Zgodnie z ustawą Departament Stanu został zobowiązany do przygotowania w ciągu 18 miesięcy raportu odnośnie tego, jak poszczególne kraje realizują obowiązek restytucji mienia ofiar Holokaustu. Później raport ma być aktualizowany.

W projekcie K’15 podkreślono, że „ustawa S.447 popiera restytucję mienia lub odszkodowania w przypadku tzw. własności bezdziedzicznej”, a „roszczenia z tego tytułu powinny trafić do bliżej nieokreślonych organizacji zajmujących się pomocą potrzebującym ocalonym z Holokaustu lub wspierających edukację o Holokauście”. W uzasadnieniu zaznaczono, że prawodawstwo Polski, USA ani żadnego kraku zachodniego nie przewiduje możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu tzw. własności bezdziedzicznej. Podkreślono także, że Żydzie, którzy utracili majątki w Polsce podczas II wojny światowej otrzymali już zadośćuczynienie, a odszkodowanie za skutki Holokaustu wypłaciło państwo niemieckie. Przypomniano też o układzie polsko-amerykańskim z 1960 roku, całkowicie regulującym i zaspokajającym kwestie roszczeń wysuwanych przez obywateli USA. W dokumencie K’15 napisano też, że od lat część środowisk żydowskich wysuwa roszczenia finansowe względem Polski, wyceniając wartość utraconego majątku żydowskiego nawet na 230 mld dol. Jako „niepokojące” oceniono wypowiedzi sekretarza stanu USA Mike’a Pompeo w Polsce, który na początku konferencji bliskowschodniej w Warszawie wezwał władze polskie do poczynienia postępów ws. „kompleksowego ustawodawstwa o restytucji mienia prywatnego” Żydów, którzy utracili swoją własność w czasach Holokaustu. Podkreślono też konieczność przyjęcia kompleksowej ustawy reprywatyzacyjnej przez Polskę.

Paweł Kukiz zaznaczył, że na razie jest to projekt ustawy i poprosił o wyrażenie opinii sympatyków Kukiz’15. Projekt ustawy zamieści we wtorek późnym wieczorem.

Kilka dni temu do Stanów Zjednoczonych udał się poseł Tomasz Rzymkowski, wiceszef klubu K’15, który w czwartek przedstawi oficjalnie projekt ustawy przed Białym Domem w Waszyngtonie. Sam projekt ma zostać złożony w Sejmie w przyszłym tygodniu.

Czytaj także: Mosbacher o sprawie ustawy 447: to tylko jednorazowy raport; nie ma żadnych liczb, ile kto komu ma oddać

W połowie kwietnia zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Pawła Kukiza, klub Kukiz’15 złożył w Sejmie projekt uchwały ws. amerykańskiej ustawy S.447, o tzw. restytucji mienia żydowskiego. – Wzywamy rząd do przedstawienia USA i Izraelowi bardzo wyraźnego stanowiska Polski, że roszczenia za bezspadkowe mienie ofiar II wojny światowej i Holokaustu są całkowicie bezprawne i bezpodstawne – mówił wicemarszałek Stanisław Tyszka (K’15). Dodał, że Marszałek Sejmu nie dopuścił do rozpatrywania projektu uchwały w tej sprawie, twierdząc, że sprawa jest delikatna i musi zasięgnąć opinii MSZ.

Niedawno red.  Stanisław Michalkiewicz ujawnił notatkę dyplomatyczną z rozmów polsko-amerykańskich w sprawie roszczeń żydowskich. Wynika z niej, że Amerykanie zapewniają polski rząd, iż do jesiennych wyborów parlamentarnych nie będą prowadzone żadne jawne rozmowy ani prace ws. restytucji mienia żydowskiego, a wszelkie rokowania, w tym ze środowiskami żydowskimi odnośnie konkretnych kwot rekompensat, będą miały charakter tajny.

Przeczytaj: Poseł Jacek Wilk żąda wyjaśnień od rządu ws. rozmów z USA nt. roszczeń żydowskich [+VIDEO]

Czytaj również: Winnicki zaapelował w Sejmie o wezwanie szefa MSZ ws. notatki dyplomatycznej z rozmów rządu z USA nt. roszczeń żydowskich

Przypomnijmy, że amerykańska Polonia przygotowuje na 11 maja wielki protest pod hasłem „Stop Act S.447”, przeciwko ustawie o restytucji tzw. bezspadkowego mienia żydowskiego. Demonstracje odbędą się w Waszyngtonie i w Chicago. W specjalnie przygotowanych materiałach informacyjnych, plakatach i ulotkach w języku angielskim, organizatorzy wyjaśniają powodu sprzeciwu wobec ustawy S.447. Zaznaczają, że nakłada ona na Departament Stanu USA obowiązek wywierania presji dyplomatycznej na rządy innych państw w kwestii zwrotu jakiejkolwiek własności, w tym obiektów religijnych i komunalnych, bezpodstawnie zajętej lub przekazanej komuś w czasie Holokaustu, a także zwrotu mienia bezspadkowego lub wypłaty rekompensat (finansowych lub w naturze) za takie mienie pozostawione po II wojnie światowej „prywatnym, międzynarodowym organizacjom żydowskim”.

Przypomnijmy, że 9. maja 2018 roku prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę JUST Act 447 (Justice for Uncompensated Survivors Today), obecnie obowiązującą jako federalne prawo o numerze 115-171, dotyczące zwrotu mienia ofiar Holokaustu. Ustawa pozwala na wspieranie przez rząd Stanów Zjednoczonych roszczeń majątkowych organizacji żydowskich. Dokument ten otwiera drogę do przejęcia przez żydowskie organizacje tzw. mienia bezspadkowego. Chodzi głównie o znajdujące się w Polsce nieruchomości, które zgodnie z prawem przeszły na własność samorządu terytorialnego lub skarbu państwa.

Poniżej projekt ustawy przedstawiony przez Kukiza:

Facebook.com / Kresy.pl

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz

 1. jazmig
  jazmig :

  Klub poselski Kofederacji już dawno skierował do laski marszałkowskiej projekt ustawy, która zakazuje jakichkolwiek rozmów nt. mienia bezdziedzicznego oraz prób dokonania takiego zwrotu. Dlaczego Kukizy nie poparły tego projektu? Ogłaszają swój projekt, bo marnie wychodzą im badania opinii publicznej.

 2. RobG56
  RobG56 :

  Polska wypełniła już po części oczekiwania organizacji żydowskich w sprawie „zwrotu” mienia żydowskiego. Przyznano nie istniejącym parafiom żydowskim mienie wartości ponad miliard złotych (w połowie lat 90-tych XX wieku). Nie należy się więc dziwić rozwijaniu żydowskich roszczeń.
  By je w pełni odrzucić, należy zweryfikować ówczesne nadania. Odzyskać je oraz ukarać osoby winne, jako sprzeniewierzające się interesowi Polski.