Rada Krajowego Sekretariatu Górnictwa i Energetyki (KSGiE) NSZZ „Solidarność” podjęła decyzję o przekształceniu się w Komitet Protestacyjno-Strajkowy i ogłoszeniu pogotowia strajkowego – poinformował w sobotę Jarosław Grzesik, przewodniczący Sekretariatu.

KSGiE NSZZ „Solidarność” zadecydowała o przekształceniu się w Komitet Protestacyjno-Strajkowy. Ogłoszono także pogotowie strajkowe – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP).

Związkowcy wyjaśnili, że decyzja jest związana z „zagrożeniem dalszego funkcjonowania branży energetycznej i górniczej oraz bezpieczeństwa energetycznego państwa”. W stanowisku, które zostało przesłane PAP, zwrócili się do wszystkich sekcji krajowych, które są zrzeszone w Sekretariacie, aby także powołały one komitety protestacyjno-strajkowe i ogłaszały pogotowie strajkowe. Podobny apel związkowcy wystosowali do innych krajowych sekretariatów Solidarności, które zrzeszają pracowników zatrudnionych w zagrożonych branżach.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Związkowcy oceniają w negatywny sposób dotychczasowy przebieg prac rządowo-związkowego zespołu, który ma wypracować dla górnictwa i energetyki systemowe rozwiązania. W reakcji na to, po kilku latach przerwy, górnicze związki zawodowe, m.in. „S”, wznowiły w regionie działalność Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego (MKPS). Największe w regionie centrale związkowe – Solidarność, OPZZ, Kadra i Sierpień’80 – zażądały 14 września rozmów na temat transformacji górnictwa i energetyki z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. W przypadku gdyby nie doszło do nich do 21 września, zapowiadają protesty.

W czasie ostatniego spotkania zespołu ds. transformacji górnictwa i energetyki, które odbyło się kilka dni wcześniej, związkowcy poznali m.in. projekt Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. Ich zdaniem przewiduje on zbyt szybkie i radykalne odchodzenie od węgla. Uważają oni, że dokument nie jest do zaakceptowania w aktualnym kształcie.  Realizacja rządowych planów doprowadzi według nich do zamknięcia większości kopalń węgla do roku 2036-37.

Związkowcy z KSGiE ocenili w stanowisku, które zostało przyjęte w sobotę, że zaprezentowany przez rząd projekt polityki energetycznej, a także plan na rzecz energii i klimatu, są dla strony społecznej nie do przyjęcia. Uważają oni, że ich realizacja równoznaczna będzie z „likwidacją większości przemysłu w naszym kraju oraz utratą milionów miejsc pracy w energetyce, górnictwie, przemyśle chemicznym, cementowym, hutniczym i stalowym, we wszystkich sektorach przemysłu energochłonnego, a także we wszystkich zakładach stanowiących zaplecze tych branż”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Górnicy zgodzili się na obniżkę zarobków

„Zdajemy sobie sprawę, że cała nasza gospodarka stoi w obliczu trudnej transformacji. Jednak proces ten musi przebiegać w oparciu o dialog z partnerami społecznymi oraz zasadę, wedle której każde likwidowane miejsce w energetyce, górnictwie i przemyśle ciężkim zastępowane będzie równowartościowym miejscem pracy w nowopowstających branżach. Politycy rządzącej obecnie koalicji Zjednoczonej Prawicy wielokrotnie deklarowali publicznie realizację takiego właśnie modelu transformacji” – oświadczyli przedstawiciele Sekretariatu.

Według związkowców w ostatnich miesiącach rząd prezentuje „całkowitą bezczynność” względem kolejnych etapów zaostrzania polityki klimatycznej UE. Uważają oni, że zamiast sprawiedliwej transformacji, w Polsce dojdzie do drastycznej likwidacji miejsc pracy, co doprowadzi do ubożenia społeczeństwa.

KSGiE nawiązał w treści pisma do planu Komisji Europejskiej, który został ogłoszony w ostatnich dniach. KE zamierza podnieść cel redukcji emisji CO2 na 2030 r. do 55 proc. Planuje także osiągnięcie przez Unię neutralności klimatycznej do 2050 r.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Część górników chce protestować w Warszawie. Uważają, że kwarantanna ma na celu likwidację górnictwa

„Stoi to w rażącej sprzeczności z informacjami przekazanymi przez Premiera Mateusza Morawieckiego, jakoby ustalenia ubiegłorocznego szczytu Rady Europejskiej umożliwiały Polsce przeprowadzenie transformacji gospodarki we właściwym tempie i środkami dostosowanymi do naszych warunków oraz osiągnięcie neutralności klimatyczne w późniejszym czasie” – napisali związkowcy. Dodali, że „skrajnie szkodliwe dla polskiej gospodarki działania poszczególnych krajów UE nie spotykają się z jakąkolwiek reakcją ze strony polskiego rządu”.

pap / wnp.pl / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz