Zespół Ekspertów Konferencji Episkopatu Polski ds. Bioetycznych ocenił, że przerywanie ciąży jest czynem bezprawnym, jednakże kwestia karalności matki nie powinna podlegać rozwiązaniom automatycznym. Jest to tożsame stanowisko z zaprezentowanym przez Inicjatywę Obywatelską „Stop aborcji”, która w projekcie ustawy wprowadzającej pełną ochronę życia poczętego, kwestię karalności matek za dokonanie aborcji pozostawia ocenie sądu.

Przerywanie ciąży jest czynem bezprawnym, jednakże kwestia karalności matki nie powinna podlegać rozwiązaniom automatycznym” – ocenił Zespół Ekspertów KEP ds. Bioetycznych na swym posiedzeniu 6 maja w Warszawie, któremu przewodniczył biskup warszawsko-praski abp Henryk Hoser.

W czasie spotkania omówiono obywatelski projekt ustawy w zakresie kryminalizacji przestępstwa aborcji. Jak podkreślono, same rozstrzygnięcia „Kto?” i „W jaki sposób powinien być karany?” są zagadnieniem ściśle polityczno-prawnym i wykraczają poza problematykę nauczania moralnego Kościoła katolickiego.

Zespół Ekspertów przypomniał jednak, że przerywanie ciąży jest czynem bezprawnym i niegodziwym, a dopuszczenie do jego przeprowadzenia może nastąpić jedynie w wyjątkowych sytuacjach związanych z rzeczywistym zagrożeniem życia i zdrowia fizycznego matki, jako skutek uboczny. – Kwestia karalności matki, która bierze udział w takim zabiegu, jest sprawą, która wymaga szczególnej delikatności i namysłu. Nie powinna zatem podlegać rozwiązaniom automatycznym– oświadczył mecenas Michał Królikowski.

Zwrócił on też uwagę, że rozstrzygnięcie „Czy?” oraz „Od kiedy?” udziału kobiety w przerwaniu ciąży, bądź działanie na szkodę dziecka poczętego powinno być objęte sankcją karną, wykracza poza problematykę nauczania moralnego Kościoła katolickiego. – Jest to zagadnienie ściśle polityczno-prawne– stwierdził ekspert.

Zdaniem Zespołu, Kościół nie powinien formułować konkretnych wskazań co do tego, czy kobieta powinna być karana, a jeśli tak, to w jakich warunkach. – Są argumenty, które wskazują na to, że wraz z rozwojem dziecka lub też wraz ze zwiększeniem okrucieństwa zabiegu przerywania ciąży rośnie odpowiedzialność moralna i wzrasta odpowiedzialność karna. Jednak od tego stwierdzenia do poglądu, że kobieta ma być karana za udział w dokonaniu aborcji, jest bardzo daleka droga– zwrócił uwagę mec. Królikowski.

Takie podejście do kwestii karalności matek za dokonanie aborcji znajduje odzwierciedlenie w przepisach proponowanych w obywatelskim projekcie. Ten wprawdzie mówi o karalności matek, ale równocześnie pozostawia ocenie sądu to czy dana kobieta powinna ponieść odpowiedzialność karną czy też nie. Z pewnością proponowanym rozwiązaniom nie można zatem przypisać automatyzmu.

pch24.pl/ KAI
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

11 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz