W 2022 roku cudzoziemcy kupili w Polsce prawie 13 tys. ha nieruchomości gruntowych, a gruntów leśnych i rolnych ponad 5 tys. ha – ponad 10 razy więcej niż w 2015 roku i ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Tak wynika z danych MSWiA. Ponad 20 proc. gruntów leśnych i rolnych kupili Niemcy.

Według danych z rejestrów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, w 2022 roku cudzoziemcy nabyli w Polsce na podstawie 13066 transakcji nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 12 823,95 ha. Chodzi zarówno o transakcje, dokonane na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez konieczności ubiegania się o zezwolenie.

To oznacza, że w ubiegłym roku powierzchnia gruntów kupionych przez cudzoziemców była ponad trzy razy większa niż w 2015 roku (3 877,05 ha).

Dodajmy, że po spadku w 2016 roku (3 185,48 ha), w kolejnych latach powierzchnia nieruchomości gruntowych, kupowanych przez obcokrajowców, systematycznie rosła. W 2017 roku było to już prawie 4,5 tys. ha, zaś w kolejnym roku, pierwszy raz od 10 lat, powierzchnia przekroczyła 5 tys. ha. W 2020 roku cudzoziemcy kupili ponad 5,6 tys. ha gruntów, a w 2021 roku – aż niespełna 6,5 tys. ha.

Wśród osób fizycznych najwięcej nieruchomości gruntownych w 2022 roku nabyli Niemcy – 1 354,44 ha. To ponad 10 razy więcej niż 2015 r. (130,04 ha) i ponad dwa razy więcej, niż w 2021 roku (540 ha) czy w 2020 r. (448 ha).

Jeśli chodzi o nieruchomości rolne i leśne, to w ubiegłym roku cudzoziemcy nabyli na podstawie 2 268 transakcji łącznie 5 119,87 ha – ponad 12 razy więcej niż w 2015 r. (412,25 ha). Tutaj również byli to najczęściej obywatele Niemiec, którzy kupuli ponad 1127 ha gruntów rolnych i leśnych. W 2015 roku kupili ich zaledwie 37,37 ha.

Dodajmy, że według danych MSWiA przed 2015 rokiem cudzoziemcy średnio kupowali rocznie w Polsce, na przestrzeni niecałych dziesięciu lat, 500 ha – zdecydowanie najwięcej w 2014 r. (766 ha), a najmniej w 2007 r. (346 ha). Z kolei w latach 2019-2021 średnio rocznie było to blisko trzy razy więcej.

Łącznie, w latach 2016-2022 cudzoziemcy nabyli w Polsce 43 tys. ha nieruchomości gruntowych (z czego Niemcy 4,2 tys. ha) oraz 12 tys. ha gruntów leśnych i ornych (Niemcy – ponad 2,8 tys.).

Z opublikowanych danych nie wynika, obywatele jakich krajów, poza Niemcami, tak licznie kupują w ostatnich latach nieruchomości gruntowe w Polsce. Z charakteru danych i innych informacji można wnioskować, że prawdopodobnie chodzi tu w znaczącym stopniu o Ukraińców.

Pod koniec 2019 roku pisaliśmy, że Ukraińcy kupują w Polsce coraz więcej ziemi pod budowę domów, głównie na Lubelszczyźnie, która stała się „ukraińskim zagłębiem”. Zwrócił na to uwagę portal Money.pl, powołując się m.in. na dane MSWiA. W 2019 roku 416 Ukraińców dostało zgodę na kupno ziemi w Polsce, nabywając w ten sposób łącznie ponad 26 ha ziemi. Portal poruszał też sprawę mienia łemkowskiego „o które teraz, po latach upominają się ich ukraińscy spadkobiercy”.

Czytaj więcej: Ukraińcy coraz częściej kupują w Polsce ziemię, głównie pod budowę domów

Czytaj także: MSW: w Polsce najwięcej nieruchomości kupują Ukraińcy, Białorusini i Niemcy

ciekaweliczby.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply