Według danych przedstawionych przez MSW, najwięcej działek w Polsce kupują obywatele Ukrainy, Białorusi i Niemiec.

Z danych za 2018 rok przedstawionych przez MSW, dotyczących realizacji ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wynika, że w ubiegłym roku obcokrajowcy uzyskali łącznie 241 zezwoleń na nabycie 302 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni ponad 25,48 ha. Z tego 41 zezwoleń dotyczyło nieruchomości rolnych i leśnych o łącznej powierzchni 14,19 ha.

Dane na ten temat przedstawił tydzień temu w Sejmie wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Sylwester Tułajew. Poinformował też, że wydano 89 zezwoleń na nabycie 109 lokali mieszkalnych oraz użytkowych o łącznej powierzchni 5 668,63 m2 i 5 zezwoleń na nabycie udziałów w spółkach, będących właścicielem lub użytkownikiem wieczystym położonych w Polsce nieruchomości o powierzchni 6,82 ha.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

– Wśród podmiotów, którym wydano zezwolenia, dominowały te reprezentujące obywatelstwo lub kapitał z Ukrainy i Białorusi – powiedział Tułajew.

Ponadto, w 2018 roku MSW wydało 8 decyzji odmawiających cudzoziemcom udzielenia zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowej, lokali oraz akcji lub udziałów. Powodem było niespełnienie przez nich bliżej nieokreślonych przesłanek lub niewykazanie trwałych więzi z Polską.

Według wyliczeń podanych przez Tułajewa i danych zgromadzonych w prowadzonym rejestrze, w 2018 roku cudzoziemcy zarówno na podstawie wymaganego zezwolenia, jak i bez obowiązku ubiegania się o zezwolenie nabyli nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni ponad 5 tys. ha na podstawie 7334 zarejestrowanych transakcji, w tym nieruchomości rolne i leśne o łącznej powierzchni ponad 798 ha (na podstawie 1044 zarejestrowanych transakcji) oraz lokale mieszkalne i użytkowe o łącznej powierzchni ponad 603 tys. m kw. (na podstawie 9197 transakcji).

Najwięcej nieruchomości gruntowych cudzoziemcy nabyli w w województwach: śląskim, mazowieckim i łódzkim. Pod tym względem wśród nabywców „dominowały podmioty reprezentujące obywatelstwo lub kapitał z Niemiec, Holandii i Luksemburga”.

Do tego zarejestrowano 182 transakcje nabycia udziałów lub akcji w spółkach będących właścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości o łącznej powierzchni 3926 ha.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

Z kolei mieszkania i lokale użytkowe obcokrajowcy nabywali głównie w województwach: mazowieckim, małopolskim, pomorskim, dolnośląskim i śląskim. W tym przypadku, najwięcej nieruchomości w Polsce kupują Ukraińcy, a poza nimi Białorusini, Niemcy i Holendrzy.

W dyskusji po przedstawieniu sprawozdania, PSL złożyło wniosek o jego odrzucenie, powołując się m.in na brak gwarancji ochrony polskiej ziemi.

Czytaj także: MSW: Ukraińcy najbardziej zainteresowani polskimi nieruchomościami

PAP / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz