Według danych MSW, w ubiegłym roku resort wydał 356 zezwoleń na zakup nieruchomości przez cudzoziemców. Najwięcej zgód, ponad 40 proc., otrzymali obywatele ukraińscy.

W 2016 roku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wpłynęło łącznie 486 wniosków o udzielenie zezwolenia na nabycie nieruchomości w Polsce oraz udziałów i akcji w spółkach. Wydano łącznie 781 rozstrzygnięć administracyjnych (część była z poprzedniego roku), w tym 356 decyzji pozytywnych. Z tego, 252 dotyczyły zezwolenia na nabycie nieruchomości gruntowych, 96 zezwoleń na nabycie lokali mieszkalnych i użytkowych, a 8 – zezwoleń na nabycie udziałów w spółkach.

Przeczytaj: Coraz więcej Ukraińców kupuje w Polsce nieruchomości

Osoby prawne otrzymały 18 zezwoleń na łączną powierzchnię 47,70 ha nieruchomości. Z kolei osoby fizyczne otrzymały 233 zezwolenia na nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 32,10 ha.

Cudzoziemcy uzyskali łącznie 251 zezwoleń na nabycie nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 79,8 ha. Najczęściej otrzymywali je obywatele (lub kapitał) ukraińscy. Dotyczyło to  109 zezwoleń, odnoszących się do 19,64 ha nieruchomości. Za nimi znaleźli się obywatele białoruscy i rosyjscy, a także Ormianie, i Chińczycy.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Zezwolenia dotyczyły najczęściej nieruchomości położonych w województwach: dolnośląskim (18,63 ha) i mazowieckim (17,96 ha). W mniejszym stopniu dotyczyło to woj. kujawsko-pomorskiego (12,56 ha), wielkopolskiego (8,89 ha), lubelskiego (7,08 ha) i małopolskiego (3,67 ha). Przy czym osoby prawne interesowały się głównie nieruchomościami z województwa dolnośląskiego (16,30 ha), a osoby fizyczne – mazowieckiego (14,04 ha).

Generalnie, na 251 z ogólnej liczby zezwoleń udzielonych osobom fizycznym i prawnym na nabycie nieruchomości gruntowych w roku 2016, podmioty ukraińskie otrzymały 43 proc. zezwoleń. Ich wnioski dotyczyły 25 proc. powierzchni wszystkich nieruchomości objętych zezwoleniami w 2016 roku. Ukraińcy jako główny cel nabycia nieruchomości wskazywali chęć zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Wnioskodawcami z reguły byli młodzi ludzie, uczący się w Polsce bądź pracujący w zawodach wymagających specjalnych kwalifikacji.

Przeczytaj: Szturm Ukraińców na biura nieruchomości

30 kwietnia 2016 r. minął okres przejściowy w zakresie nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców, który obowiązywał od czasu wejścia Polski do UE w 2004 roku. Sejm uchwalił w związku z tym dwie ustawy: o wstrzymaniu sprzedaży państwowej ziemi oraz o zmianie ustawy o lasach. Wprowadziły one daleko idące ograniczenia w obrocie ziemią rolną i leśną.

Czytaj także: Ukraińcy kupili ponad dwukrotnie więcej mieszkań w Krakowie

PAP / portalsamorzadaowy.pl / Kresy.pl

Oceń ten artykuł
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz