Wilno: za miesiąc ruszą najważniejsze prace remontowe w Kaplicy Ostrobramskiej

Główne prace remontowe w Kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie rozpoczną się po 17 listopada, czyli po zakończeniu uroczystości ku czci Matki Bożej Miłosierdzia.

Jak poinformowała Kuria wileńska, zapowiadane już wcześniej prace w Kaplicy Ostrobramskiej w Wilnie rozpoczną się po Opiekach, czyli święcie Matki Boskiej Miłosierdzia, a zarazem MB Ostrobramskiej. Przypada ono 16 listopada. W tym roku, uroczystości ku czci Matki Bożej Miłosierdzia odbędą się w dniach 10-17 listopada.

Służba  Ekonoma Archidiecezji Wileńskiej podpisała umowę z wykonawcą prac, czyli spółką  HSC Baltic. Prace mają zostać zakończone do końca 2020 roku. Projekt zakłada odnowienie fasady, okien i okiennic Kaplicy Ostrobramskiej, a także poprawę systemu wentylacji. Słynący łaskami Obraz Matki Miłosierdzia zostanie zabezpieczony specjalnym szkłem ochronnym. Ponadto, planowane jest urządzenie ekspozycji ze skarbca Kaplicy Ostrobramskiej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

Jak przypomina portal Wilnoteka, remont w Kaplicy Ostrobramskiej rozpoczął się w ubiegłym roku, przed wizytą papieża Franciszka. Za miesiąc mają natomiast ruszyć najważniejsze prace. Ich celem jest m.in. lepsze przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, żeby ułatwić im dostęp do położonej wyżej kaplicy. W związku z tym, zbudowana zostanie specjalna winda, która znacząco ułatwi pielgrzymowanie czy zwiedzanie osobom niepełnosprawnym.

Łącznie koszty renowacji wyniosą ponad 2 mln euro. Latem 2017 roku litewski resort kultury zatwierdził wsparcie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej na realizację projektu renowacji Kaplicy Ostrobramskiej i kościoła św. Teresy. Podkreślano wówczas konieczność zachowania tego unikalnego obiektu dziedzictwa sakralnego i lepszego dostosowania do potrzeb odwiedzających to miejsce pielgrzymów i turystów.

Z tego względu, prace renowacyjne w ramach całego projektu obejmą także kościół pw. św. Teresy. Odnowione zostaną witraże, a malarstwo ścienne, sklepienia, okna i główne drzwi wejściowe będą odrestaurowane. Część piwnicy pod kościołem dostosowana zostanie do potrzeb pielgrzymów.

W galerii łączącej kościół z Kaplicą Ostrobramską, w wydzielonym specjalnie pomieszczeniu znajdzie się miejsce dla odrestaurowanych organów. W kościele, galerii i kaplicy ma być zainstalowany spójny system audio-wideo.

Jak informowaliśmy przed rokiem, strona litewska odrzuciła propozycję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, by Polacy mieli wpływ na kształt prac renowacyjnych w kaplicy ostrobramskiej w Wilnie. Minister i wicepremier Piotr Gliński zaproponował metropolicie wileńskiemu, abp Gintarasowi Grušasowi m.in. dofinansowanie prac konserwatorskich w Ostrej Bramie. Wcześniej, podczas rozmów ze stroną litewską, przedstawiciele MKiDN uprzedzali, że „jakakolwiek ingerencja w zabytkową tkankę Kaplicy (poprzez choćby usunięcie historycznych wot dziękczynnych czy ograniczanie dostępu pielgrzymów), może być przez nas bardzo źle odebrana i będzie musiała skutkować zdecydowaną reakcją polskiego rządu”. Ponadto, zaniepokojenie ministerstwa wzbudził także pomysł założenia w kaplicy ogrzewania podłogowego, co zmieni mikroklimat w tym miejscu i może zagrozić podobraziu wizerunku Marki Boskiej Ostrobramskiej. Polakom zależało na utworzeniu międzynarodowego komitetu, który miałby przejąć pieczę nad kaplicą ostrobramską. Według wiceministra kultury Jarosława Sellina, litewskie władze kościelne nie odniosły się pozytywnie do polskich postulatów, a rząd RL umył ręce powołując się na autonomię i suwerenność instytucji kościelnych na Litwie w kwestii ochrony dziedzictwa kulturowego.

W związku z litewską odmową MKiDN zapowiedziało, że będzie monitorować remont zgodnie polsko-litewskim protokołem z 2016 roku.

Wilnoteka.lt / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz