Amerykanie twierdzą, że Polska nieodpowiednio walczy z handlem żywym towarem – pisze „Rzeczpospolita”. Zarzuty dotyczą m.in. coraz większego, zdaniem USA, problemu pracy przymusowej w Polsce w przypadku imigrantów z Ukrainy czy krajów azjatyckich.

Departament Stanu USA przygotował coroczny raport dotyczący handlu ludźmi, opracowany w oparciu o analizę sytuacji w odniesieniu do poszczególnych państw, w tym także Polski. W przeszłości, np. w 2017 roku, strona polska zaznaczała, że nasz kraj umieszczany jest w najwyższej grupie, jako spełniający najwyższe standardy w przeciwdziałaniu i zwalczaniu handlu ludźmi. Ostatnie opracowanie za 2019 rok, choć ukazało się kilka miesięcy temu, nie było nagłaśniane przez polskie władze.

Według „Rzeczpospolitej”, powodem jest to, że Polska spadła do kategorii niższej niż w ostatnich latach, określanej jako Tier 2. „Polskie władze nie w pełni realizują minimalne standardy eliminacji handlu ludźmi” – napisano w pierwszych słowach raportu na temat Polski, cytowanego przez gazetę. „Skazano większą liczbę handlarzy ludźmi na kary pozbawienia wolności bez zawieszenia, a mechanizm przeglądu prokuratorskiego przyczynił się do poprawy współpracy pomiędzy prokuraturą, strażą graniczną i policją. Niemniej działania podejmowane w analizowanym okresie nie były równie zdecydowane i trwałe jak w okresie poprzednim”.

 

Zdaniem amerykańskich analityków „wciąż niewystarczające” były „wysiłki podejmowane w celu identyfikacji i ochrony małoletnich ofiar handlu”. Zaznaczono, że w Polsce „w dalszym ciągu walka ze zjawiskiem pracy przymusowej miała bardzo ograniczony zakres”.

Ponadto, Amerykanie bardzo źle ocenili w tym względzie kwestie finansowe. Zaznaczono, że w 2018 roku polskie władze przeznaczyły dla organizacji prowadzących Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi 1,1 mln zł. Od 2015 roku kwota ta nie uległa zmianie. Skrytykowano też zmiany na szczeblu rządowym. „Władze ograniczyły działania prewencyjne” – napisano w raporcie, wyjaśniając, że zlikwidowany został podlegający premierowi międzyresortowy zespół ds. zwalczania handlu ludźmi. Oceniono, że ograniczono w ten sposób koordynację wysiłków na rzecz zwalczania handlu ludźmi.

Według Departamentu Stanu, zjawisko handlu ludzi, szczególnie w kontekście pracy przymusowej, jest w Polsce coraz większym problemem. „Narasta w coraz liczniejszej grupie imigrantów z Ukrainy, Białorusi, Filipin i Wietnamu – szczególnie w restauracjach i na placach budów – oraz pracowników z Korei Północnej wysyłanych przez rząd KRLD – zwłaszcza w stoczniach, na placach budów i w rolnictwie” – napisano w raporcie.

Czytaj także: Polska na czele w UE pod względem wydawania imigrantom zezwoleń na pobyt za 2018 r.

Zobacz: Inspektorzy PIP kontrolują firmy zatrudniające Ukraińców – w co trzeciej stwierdzono naruszenia przepisów

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
 

„Rzeczpospolita” zwróciła się do MSWiA z prośbą o skomentowanie raportu. Resort w odpowiedzi przesłał kilka stron wyjaśnień, z których wynika, że nie zgadza się z oceną USA. Ministerstwo twierdzi, że działania przeciwko handlowi ludźmi w Polsce „pozostają na wysokim poziomie”, a krytyka ws. likwidacji zespołu międzyresortowego jest nieuzasadniona. MSW tłumaczy, że w zamian powołano zespół w podobnym składzie, podległy ministrowi spraw wewnętrznych. Zaznaczono, że teraz prawo głosu dostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy do tej pory byli jedynie obserwatorami.

Ponadto, MSWiA podkreśla przeprowadzanie szkoleń dla służb i pracowników instytucji zaangażowanych w walkę z handlem ludźmi, szczególnie dla policjantów. Uznano, że Amerykanie pisząc o tym, że całodobowy telefon zaufania nie działał przez całą dobę, popełnili błąd. Ministerstwo podkreśla też, że przeciwdziałanie handlowi ludźmi jest jednym z priorytetów rządu PiS. „Rz” nie podaje, w jaki dokładniej sposób MSW odniosło się do amerykańskich uwag dotyczących imigrantów zarobkowych.

Przeczytaj: Niemcy: Ruszył proces pary traktującej pracowników z Polski jak niewolników

rp.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply