Amerykanie twierdzą, że Polska nieodpowiednio walczy z handlem żywym towarem – pisze „Rzeczpospolita”. Zarzuty dotyczą m.in. coraz większego, zdaniem USA, problemu pracy przymusowej w Polsce w przypadku imigrantów z Ukrainy czy krajów azjatyckich.

Departament Stanu USA przygotował coroczny raport dotyczący handlu ludźmi, opracowany w oparciu o analizę sytuacji w odniesieniu do poszczególnych państw, w tym także Polski. W przeszłości, np. w 2017 roku, strona polska zaznaczała, że nasz kraj umieszczany jest w najwyższej grupie, jako spełniający najwyższe standardy w przeciwdziałaniu i zwalczaniu handlu ludźmi. Ostatnie opracowanie za 2019 rok, choć ukazało się kilka miesięcy temu, nie było nagłaśniane przez polskie władze.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl

Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493
Przekaż 1% podatku

Według „Rzeczpospolitej”, powodem jest to, że Polska spadła do kategorii niższej niż w ostatnich latach, określanej jako Tier 2. „Polskie władze nie w pełni realizują minimalne standardy eliminacji handlu ludźmi” – napisano w pierwszych słowach raportu na temat Polski, cytowanego przez gazetę. „Skazano większą liczbę handlarzy ludźmi na kary pozbawienia wolności bez zawieszenia, a mechanizm przeglądu prokuratorskiego przyczynił się do poprawy współpracy pomiędzy prokuraturą, strażą graniczną i policją. Niemniej działania podejmowane w analizowanym okresie nie były równie zdecydowane i trwałe jak w okresie poprzednim”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
 

Zdaniem amerykańskich analityków „wciąż niewystarczające” były „wysiłki podejmowane w celu identyfikacji i ochrony małoletnich ofiar handlu”. Zaznaczono, że w Polsce „w dalszym ciągu walka ze zjawiskiem pracy przymusowej miała bardzo ograniczony zakres”.

Ponadto, Amerykanie bardzo źle ocenili w tym względzie kwestie finansowe. Zaznaczono, że w 2018 roku polskie władze przeznaczyły dla organizacji prowadzących Krajowe Centrum Interwencyjno-Konsultacyjne dla Ofiar Handlu Ludźmi 1,1 mln zł. Od 2015 roku kwota ta nie uległa zmianie. Skrytykowano też zmiany na szczeblu rządowym. „Władze ograniczyły działania prewencyjne” – napisano w raporcie, wyjaśniając, że zlikwidowany został podlegający premierowi międzyresortowy zespół ds. zwalczania handlu ludźmi. Oceniono, że ograniczono w ten sposób koordynację wysiłków na rzecz zwalczania handlu ludźmi.

Według Departamentu Stanu, zjawisko handlu ludzi, szczególnie w kontekście pracy przymusowej, jest w Polsce coraz większym problemem. „Narasta w coraz liczniejszej grupie imigrantów z Ukrainy, Białorusi, Filipin i Wietnamu – szczególnie w restauracjach i na placach budów – oraz pracowników z Korei Północnej wysyłanych przez rząd KRLD – zwłaszcza w stoczniach, na placach budów i w rolnictwie” – napisano w raporcie.

Czytaj także: Polska na czele w UE pod względem wydawania imigrantom zezwoleń na pobyt za 2018 r.

Zobacz: Inspektorzy PIP kontrolują firmy zatrudniające Ukraińców – w co trzeciej stwierdzono naruszenia przepisów

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl
 

„Rzeczpospolita” zwróciła się do MSWiA z prośbą o skomentowanie raportu. Resort w odpowiedzi przesłał kilka stron wyjaśnień, z których wynika, że nie zgadza się z oceną USA. Ministerstwo twierdzi, że działania przeciwko handlowi ludźmi w Polsce „pozostają na wysokim poziomie”, a krytyka ws. likwidacji zespołu międzyresortowego jest nieuzasadniona. MSW tłumaczy, że w zamian powołano zespół w podobnym składzie, podległy ministrowi spraw wewnętrznych. Zaznaczono, że teraz prawo głosu dostali przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy do tej pory byli jedynie obserwatorami.

Ponadto, MSWiA podkreśla przeprowadzanie szkoleń dla służb i pracowników instytucji zaangażowanych w walkę z handlem ludźmi, szczególnie dla policjantów. Uznano, że Amerykanie pisząc o tym, że całodobowy telefon zaufania nie działał przez całą dobę, popełnili błąd. Ministerstwo podkreśla też, że przeciwdziałanie handlowi ludźmi jest jednym z priorytetów rządu PiS. „Rz” nie podaje, w jaki dokładniej sposób MSW odniosło się do amerykańskich uwag dotyczących imigrantów zarobkowych.

Przeczytaj: Niemcy: Ruszył proces pary traktującej pracowników z Polski jak niewolników

rp.pl / Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł

Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz