W związku z protestami europejskich rolników Komisja Europejska dokona zmian we wspólnej polityce rolnej – oświadczył unijny komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Komisarz Janusz Wojciechowski udzielił wywiadu francuskiej grupie prasowej Ebra, właścicielowi 9 tytułów prasy regionalnej, m.in. “L’Indépendant”, “L’Est Républicain”, “Le Progres”. Jak przekazał, propozycja, jaką zamierza złożyć na poniedziałkowym posiedzeniu rady ministrów UE ds. rolnictwa przewiduje likwidację czterech obowiązkowych warunków narzuconych rolnikom, zwłaszcza rotacyjnego ugorowania, aby mogli korzystać z dopłat bezpośrednich i innej pomocy.

Wojciechowski podkreślił, że “doskonale rozumie krytykę” unijnych przepisów ze strony rolników. “Problemy rolnictwa powstały w następstwie inicjatyw podejmowanych poza wspólną polityką rolną dotyczących pestycydów i przemysłowych emisji pochodzących z rolnictwa. Ja byłem przeciwny tym dwóm inicjatywom w ramach Zielonego Ładu” – powiedział.

Zadeklarował, że w poniedziałek przedłoży zmianę stanowiska wobec “pewnych przepisów warunkujących, które ograniczają produkcję rolną i tworzą w ten sposób zagrożenie dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej”.

Chodzi o następujące warunki: zamiany gruntów ornych w trwałe łąki, zakaz uprawiania gołej gleby w okresach wrażliwych, płodozmian i ugorowanie.

Przeczytaj: Zboże z Ukrainy. Minister rolnictwa chce, żeby UE pokryła część kosztów strat rolników

“Po roku stosowania nowej wspólnej polityki rolnej proponuję, aby te cztery elementy wynikały z dobrowolnych działań rolników, aby nie były już narzucane jako obowiązujące. Zaproponuję w poniedziałek, abyśmy zmienili ustawodawstwo w tej sprawie. Ale możemy działać już od razu: Zaproponuję więc, aby od tego roku rolnicy nie byli karani za nieprzestrzeganie warunków wspólnej polityki rolnej, zwłaszcza tych czterech wymienionych przeze mnie” – oświadczył Wojciechowski.

Komisarz opowiedział się także za unijną dyrektywą dotyczącą cen, podobnej do obowiązującej we Francji od 2021 r. ustawy Egalim, gwarantującej rolnikom uczciwe ceny. “Byłoby konieczne włączenie w takiej ustawie zasady, że jest zabronione płacenie rolnikom cen poniżej ich kosztów produkcji” – powiedział.

W ostatnich tygodniach w wielu europejskich krajach, m.in. w Niemczech, Polsce, Francji, Belgii, Włoszech i Grecji, odbywały się protesty rolników. Farmerzy sprzeciwiali się założeniom unijnej polityki rolnej oraz Zielonego Ładu. W przypadku Polski protestujący wyrażali też sprzeciw wobec zalewu polskiego rynku zbożem z Ukrainy.

W piątek szefowa KE Ursula von der Leyen zapowiedziała, że do polskich rolników trafi pierwsza płatność w ramach funduszu Next Generation w wysokości 1,4 mld euro.

rp.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply