Prezydent Rosji Władimir Putin pochwalił przyjęcie poprawek do konstytucji i opowiedział o tym co uważa za największy błąd twórców Związku Radzieckiego.

Mówiąc o poprawkach do konstytucji, które weszły w życiu po ogólnorosyjskim głosowaniu, Putin stwierdził – „Jestem absolutnie pewny, że postępujemy słusznie, iż przyjmujemy poprawki do konstytucji. Te poprawki będą umacniać naszą państwowość i będą tworzyć warunki dla konsekwentnego rozwoju naszego kraju w ciągu kolejnych dekad”  – słowa z wywiadu dla programu Rossija1 zacytowała w niedzielę agencja informacyjna RIA Nowosti.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

 

Dziennikarz państwowej telewizji zapytał też Putina jakich błędów znanych z rosyjskiej historii chciałby uniknąć. Jako poważny błąd przywódca Rosji wskazał koncepcję Lenina według której został zbudowany Związek Radziecki – „była przyjęta teza Lenina o prawie republik związkowych do wyjścia ze składu zjednoczonego państwa”. Jak kontynuował – „Lenin nosił się z tą ideą jeszcze od 1908-1909 roku. Wszystko to wynikało z prawa narodów do samostanowienia i potem transformowało się w tworzenie państwowości takim sposobem, że przy tworzeniu jednego państwa, Związku Radzieckiego”. Choć według Putina „w istocie polegało na przywróceniu historycznej Rosji do jej dawnych granic” to „nowo-utworzone republiki związkowe miały prawo do wyjścia z niej”.

Putin uznał za stosowne podkreślić, że przeciwny wobec leninowskiego model komunistycznego państwa proponował Józef Stalin, który mówił o „konieczności autonomizacji zrzeszeń narodowych, ich wchodzenia w skład RFSRR [Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej] na prawach autonomii”. Jak podkreślił rosyjski prezydent w planie Stalina „nie przewidywano żadnego prawa do wychodzenia z przyszłego Związku Radzieckiego. Ale w końcowym efekcie została zrealizowana leninowska idea prawa wyjścia ze Związku Radzieckiego, było zapisane w umowie związkowej z 1922 r. [o powołaniu ZSRR]”.

Uznając, że radzieckie ustawodawstwo nie określiło dokładnie procedury wyjścia republik ze składu ZSRR Putin ocenił, że prowadziło to do sytuacji, gdy republika zdobywająca niepodległość w czasach jego rozkładu otrzymawszy „do swojego bagażu ogromną ilość ziem rosyjskich, tradycyjnych rosyjskich terytoriów” opuszczała ZSRR nie z tym „z czym przyszła” lecz z „podarkami od narodu rosyjskiego”. Putin nie skonkretyzował jednak, którą lub które byłe radzieckie republiki ma na myśli.

ria.ru/kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz