Szkoła Podstawowa w dzielnicy Kolonia Wileńska służąca miejscowej mniejszości polskiej i rosyjskiej stała się celem presji magistratu na rzecz utworzenia w niej klasy z litewskim językiem nauczania.

Jak napisał miejscowy, polski “Tygodnik Wileńszczyzny” z inicjatywą utworzenia w placówce dotychczas nauczającej, w różnych pionach klas, w języku polskim i rosyjskim, pierwszej klasy z litewskim językiem nauczania wyszedł wicemer Wilna Arūnas Šileris. “Rodzice stanowczo temu się sprzeciwiają” – napisała gazeta.

Jest tak dlatego, ponieważ uważają, że w budynku szkoły nie ma już miejsca na kolejny pion klas. Poza tym rodzice uczniów przypominają, że w Kolonii Wileńskiej jest już szkoła z litewskim językiem nauczania, a ich placówka jest jedyną nauczającą w dzielnicy w językach mniejszości narodowych miasta.

Šileris pojawił się w szkole w pierwszym tygodniu lutego. Poza nauczycielami i rodzicami uczniów czekała na niego także poprzedniczka Šilerisa na stanowisku wicemera Edyta Tamošiūnaitė oraz Krystyna Zimińska. Obie są członkami rady miasta obecnej kadencji z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin.

Tamošiūnaitė twierdziła, że Šileris początkowo nawet nie chciał rozmawiać ze zgromadzoną grupą rodziców. W rozmowie z telewizją TVP Wilno wicemer Wilna przekazał, że jednak ustąpi społeczności szkolnej – „Podjęliśmy decyzję, że status szkoły nie zmieni się, czyli jak dotychczas nauczanie będzie odbywało się w językach polskim i rosyjskim. Rodzice zaprotestowali, by w szkole pojawiła się klasa litewska, co proponowałem dyrekcji. Okazało się to dla nich nie do przyjęcia”.

Jednak “Tygodnik Wileńszczyzny” podał, że “środki masowego przekazu otrzymują informacje od rodziców, że presje w sprawie utworzenia klas litewskich wywierano też na inne szkoły mniejszości narodowych” w Wilnie.

Obecnie na Litwie działa około 50 szkół z polskm językiem nauczania wraz z filiami. W Wilnie działa także szkoła z językiem białoruskim. Funkcjonują również szkoły, w których naucza się po rosyjsku, co odzwierciedla strukturę etniczną kraju.

Jeszcze w 2011 r. władze Litwy przeforsowały nowelizację ustawy oświatowej, która wprowadzała obowiązek nauczania trzech wyżej wymienionych przedmiotów po litwesku a także ujednoliciła egzamin maturalny z języka litewskiego dla uczniów szkół służących mniejszościom narodowym. Zwiększył to czas poświęcony nauczaniu języka państwowego kosztem nauczania języka ojczystego. Nowelizacja ta została przyjęta wbrew masowym protestom ulicznym polskiej mniejszości narodowej oraz petycji podpisanej przez 60 tys. jej przedstawicieli na ogólną liczbę około 200 tys. Polaków zamieszkujących wówczas Litwę.

Kolonia Wileńska jest dzielnicą Wilna tradycyjnie zamieszkaną przez Polaków. Przed wojną była ona osiedlem, na którym licznie osiedlano pracowników Polskich Kolei Państwowych. W skali całego miasta Polacy stanowią 15 proc. mieszkańców. Mniejszość rosyjska 12 proc.

O działalności wicmera Šilerisa dodatkowo napisał w swoim komentarzu w tym samym numerze “Tygodnika Wileńskiego” jego stały publicysta Tadeusz Andrzejewski. Jak twierdzi – “dyrektorzy gimnazjów, progimnazjów, szkół podstawowych stolicy, które nauczają w języku mniejszości narodowych, a więc nie tylko rosyjskich, ale i polskich, białoruskiej placówki otrzymali […] pismo. Domaga się w nim wicemer (a jakże, bez żadnej podstawy prawnej), by dyrektorzy w trybie pilnym zwiększyli o dwie godziny tygodniowo naukę języka litewskiego”. Przypomniał on przy tym, że wiceszef władz samorządowych nie ma kompetencji do określania programu i procedury nauczania, gdyż jest to sprawa rządu.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Jednak jak informowaliśmy we wtorek także Litewskie Ministerstwo Edukacji, Nauki i Sportu podejmuje inicjatywy lituanizacji procesu nauczania w szkołach służących mniejszościom narodowym. Głównym jego postulatem się stopniowe rozszerzanie liczby lekcji języka litewskiego, ale też rozszerzanie używania go do nauczania kolejnych przedmiotów.

L24.lt/”Tygodnik Wileńszczyzny”/Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply