„Obecny rząd może być utworzony bezprawne” – oświadczył Waldemar Tomaszewski, przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin (AWPL-ZChR) 13 listopada podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Akcja Wyborcza Polaków na Litwie-Związek Chrześcijańskich Rodzin poinformowała w piątek 13 listopada na konferencji prasowej, że obecny rząd litewski mógł być utworzony bezprawnie.

Waldemar Tomaszewski (przewodniczący AWPL-ZChR) nie wyklucza, że w piątek 4 posłów z nowej większości rządzącej ślubowało bezprawnie, naruszono bowiem ordynację wyborczą do Sejmu RL oraz określone procedury zaskarżenia wyników wyborów w Sądzie Konstytucyjnym. Na dodatek przysięgę przyjął przewodniczący Sądu Konstytucyjnego (SK) Dainius Žalimas, który nie posiada legitymacji i już od lata ten urząd sprawuje bezprawnie.

Czesław Olszewski, poseł z ramienia AWPL-ZChR, krytycznie odniósł się do decyzji SK o nierozpatrywaniu skargi parlamentu dotyczącej rażących naruszeń wyborów do Sejmu oraz oszczerczej i bezprawnej kampanii informacyjnej wymierzonej w partię w okresie wyborczym.

SK, przykrywając się formalnościami, z powodu niedotrzymania przez Sejm ustawowego nieprzekraczalnego 72-godzinnego (3-dniowego) terminu na złożenie zapytania, postanowił zostać na uboczu przy ocenie kontrowersyjnej sytuacji, która jest nie do pomyślenia w państwie prawa.

Cz. Olszewski odnotował, że jeden z trzech najważniejszych osób w państwie – przewodniczący Sejmu Viktoras Pranckietis, który powinien być gwarantem wysokich standardów uczciwej polityki – nie wykonał swoich bezpośrednich obowiązków i złamał przepisy, kiedy jednostronnie podjął decyzję o niewystąpieniu do SK w sprawie skargi AWPL-ZChR, w którym partia podważa wyniki wyborów.

„30 lat temu Litwa odzyskała niepodległość, o którą walczyła. Mamy ustawy, które są dla wszystkich jednakowe. I oto po 30 latach niepodległości przewodniczący Sejmu sam podejmuje decyzję i narusza prawo, chociaż jako jeden z przywódców państwa ma obowiązek zapewnić, aby w tym państwie było przestrzegane prawo” – oświadczył Cz. Olszewski.

Poseł odnotował, że partia na czas przedłożyła skargę przewodniczącemu sejmu – po upływie nieco ponad 4 godzin po tym, gdy oficjalnie ogłoszono wyniki wyborów do Sejmu.

„AWPL-ZChR zwróciła się 31 października o godz. 20.19 do Prezydenta i Sejmu w sprawie rażących naruszeń, które mogły mieć znaczący wpływ na wyniki wyborów do Sejmu. Dokumenty wysłano za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tego samego dnia 31 października o godz. 21.36 dokumenty zostały wysłane listem poleconym. Jeśli Prezydent otrzymał i przeczytał wysłane pismo, to Przewodniczący Sejmu RL nie dał rady sprawdzić skrzynki pocztowej. Miał bowiem, jak sam powiedział, dzień wolny” – stwierdził Cz. Olszewski.

Art. 86 ust. 6 Ordynacji wyborczej do Sejmu wyraźnie mówi, że „Partie, które wystawiły kandydatów na posłów na Sejm, a także sami kandydaci na posłów mogą zaskarżyć do Sejmu bądź Prezydenta Republiki decyzje Głównej Komisji Wyborczej, bądź jej odmowę rozpatrywania skarg w sprawie naruszeń Ordynacji wyborczej do Sejmu w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin po oficjalnym ogłoszeniu końcowych wyników wyborów. W takim przypadku Sejm bądź Prezydent Republiki nieprzekraczalnym terminie 48 godzin powinni zwrócić się do Sądu Konstytucyjnego z zapytaniem w sprawie naruszeń Ordynacji wyborczej do Sejmu”.

Zobacz też: Litwa: inauguracja nowego parlamentu. Polka z AWPL-ZChR starostą frakcji mieszanej

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

„AWPL-ZChR wykonała tę czynność szybko i w porę. Pismo wysłane 31 października o godz. 20.19, nieco ponad 4 godziny po tym, jak Główna Komisja Wyborcza oficjalnie ogłosiła wyniki wyborów. Jednak Przewodniczący Sejmu nie wypełnił swoich obowiązków i podaje publicznie wprowadzające w błąd i fałszywe informacje” – ubolewał Cz. Olszewski.

W opinii Cz. Olszewskiego zaniechanie przewodniczącego Sejmu należałoby rozpatrywać w kategorii sabotażu skargi AWPL-ZChR, co skutkowało tym, że partia została pozbawiona konstytucyjnego prawa do obrony.

Zobacz też: Litwa: rząd Skvernelisa, współtworzony przez AWPL-ZChR, podał się do dymisji

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply