Z dorocznego raportu Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wynika, że liczba przestępstw z nienawiści na tle religijnym wciąż rośnie. Chrześcijanie bardzo często są ich celem, na co wpływ ma m.in. polityczna i medialna marginalizacja tej grupy społecznej lub przedstawianie jej w krzywdzącym świetle.

Raport opublikowano w poniedziałek 16 listopada w związku z obchodzonym tego dnia Międzynarodowym Dniem Tolerancji. OBWE przedstawiła w nim również dane dotyczące przestępstw dokonanych z nienawiści do innych religii, ras, orientacji seksualnej i innych powodów o charakterze nienawiści do grup społecznych.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl

Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493
Przekaż 1% podatku

CZYTAJ TAKŻE: Gatestone Institute: rekordowa liczba ataków na obiekty związane z chrześcijaństwem w Europie w 2019 roku

W tegorocznym raporcie podającym dane za rok 2019 stwierdzono przestępstwa z nienawiści względem chrześcijan w aż 32 państwach, a ich łączna liczba zarejestrowanych dzięki organizacjom pozarządowym wyniosła niemal 600 – oznacza to 20% wzrost w porównaniu do 2017 roku. Warto jednak zauważyć, że biorąc pod uwagę dane policyjne, również dostępne na stronie OECD, w samej Francji liczba ataków spowodowanych niechęcią wobec chrześcijan wyniosła 2000.

W raporcie stworzonym dzięki organizacjom pozarządowym sklasyfikowano 3 033 z udokumentowanych incydentów w kategorii „rasizm i ksenofobia”, kolejne 1 704 dotyczą przestępstw z nienawiści o podłożu antysemickim, a 1 278 dotyczyło orientacji seksualnej osób. 577 przestępstw na tle nienawiści, w tym 268 osób zidentyfikowanych jako ofiary, skierowanych było przeciwko chrześcijanom lub chrześcijańskim miejscom kultu, symbolom i instytucjom. W raporcie odnotowano 511 przestępstw na tle nienawiści wobec muzułmanów, a celem 101 udokumentowanych incydentów była społeczność Romów i Sinti.

Najwięcej przestępstw z nienawiści odnosiło się do obiektów i własności kościelnej, 56 przypadków stanowiły groźby karalne, natomiast aż 80 incydentów dotyczyło aktów przemocy.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Hiszpanie apelują o obronę krzyża w Dolinie Poległych jako „symbolu naszej cywilizacji”

Liczba zaraportowanych przestępstw z nienawiści przeciwko chrześcijanom w Polsce wyniosła w ubiegłym roku 35. Najgroźniejsze z nich miało miejsce we Wrocławiu, gdzie napastnik ugodził nożem księdza wchodzącego do kościoła. Ogółem odnotowano sześć napaści na duchownych. Odnotowano także liczne przypadki przestępstw przeciwko mieniu, wymierzone w obiekty kultu religijnego chrześcijan – m.in. dewastacje przydrożnych kapliczek, pomników Jana Pawła II czy podpalenie kościoła w Biskupcu.

Spośród licznych przypadków przemocy fizycznej i gróźb wobec księży dokonanych za granicą raport zwraca uwagę na brutalny atak na kapłana sprawującego Eucharystię w Hiszpanii w kwietniu 2019, a także dwa inne przypadki w tym samym kraju – pobicie kapłana, który próbował powstrzymać napastników przed podpaleniem kościoła, oraz sprawę kapłana pochodzenia hinduskiego, który wielokrotnie spotkał się z groźbami zabójstwa i mową nienawiści ze względów rasowo-etnicznych.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Turcy wtargnęli do kościoła w Wiedniu. Kurz zapowiada walkę z politycznym islamem

Coraz liczniejsze są również podpalenia kościołów w całej Europie. Najwięcej z nich, bo aż 20, miało miejsce we Francji. Najgroźniejsze zdarzenie to podpalenia kościoła podczas celebracji niedzielnej Mszy św. w grudniu 2019 roku. Podobna liczba podpaleń miała miejsce w Niemczech. W Wielkiej Brytanii odnotowano osiem podpaleń, we Włoszech natomiast – sześć. W Hiszpanii podczas zebrania tamtejszego Episkopatu biskupi otrzymywali wielokrotnie groźby podpalenia miejsca ich obrad.

Oprócz podpaleń, we Francji i Hiszpanii liczne były przypadki włamań do kościołów połączone z niszczeniem tabernakulów i kradzieżą lub rozsypywaniem na ziemi konsekrowanych hostii.  We Francji odnotowano 14 takich przypadków.

„Na uwadze mieć należy, że trudno określić rzeczywistą skalę chrystianofobii ponieważ wiele tego rodzaju zdarzeń nie jest zgłaszana. Nie tylko w Europie, ale na całym świecie skala nietolerancji wobec chrześcijan sukcesywnie wzrasta, czego przejawem jest rosnąca liczba ataków przybierających coraz brutalniejszą formę. Mimo to, problematyka przestępstw dokonywanych z nienawiści do wiary wciąż jest poza obszarem rozważań w debatach politycznych” – skomentowała Weronika Przebierała z Instytutu Ordo Iuris, którego prawnicy od pięciu lat biorą aktywny udział w procesie sprawozdawczym, zbierając informacje na temat skali chrystianofobii w Polsce.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: Seria ataków na figury Matki Bożej we Francji [+FOTO]

Z OEDC współpracuje także Obserwatorium Nietolerancji i Dyskryminacji Chrześcijan w Europie (OIDAC) w Wiedniu, które sporządza swoje roczne dane do sprawozdania.

Na całym świecie można zaobserwować coraz silniejszą dynamikę nietolerancji wobec ludzi wierzących, stwierdziła Madeleine Enzlberger, dyrektor OIDAC. „Niestety, nietolerancja i jej marginalizujące skutki jest zjawiskiem, jest również powszechnym zjawiskiem w codziennym życiu europejskich chrześcijan” – zauważyła ekspert, która pełni tę funkcję od września.

Enzlberger, która przed rozpoczęciem pracy w OBWE angażowała się w kwestie praw człowieka w Iraku i innych miejscach świata, dostrzega w Europie ogólną tendencję do społecznej dewaluacji sposobu życia opartego na wierze chrześcijańskiej. „Setki poważnych incydentów, które dokumentujemy, zgłaszamy i analizujemy przez cały rok, pokazują nam wyraźnie: cierpienie chrześcijan w Europie, którzy są narażeni na nietolerancję i dyskryminację, nie stanowi problemu rozważań w debatach politycznych i kulturalnych”, stwierdziła dyrektor OIDAC.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Raport OBWE publikowany jest na podstawie danych zgromadzonych przez państwa członkowskie, a także funkcjonujące na ich obszarze organizacje pozarządowe. Zawiera on listę zdarzeń uznawanych w danym państwie za przestępstwo motywowane uprzedzeniami ze względu na daną cechę pokrzywdzonego.

Kresy.pl / hatecrime.osce.org / stacja7.pl / ordoiuris.pl / kath.net / opoka.news

Czytaj kolejny artykuł

Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz