Ministerstwo Sprawiedliwości wysłało Komisję Wenecką do Muzeum Żołnierzy Wyklętych

W Polsce przebywa delegacja Komisji Weneckiej, którą dla oceny projektu ustawy dyscyplinującej sędziów zaprosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Rząd uznaje tę wizytę za nieoficjalną i nie zamierza spotkać się z przedstawicielami Komisji. Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało ekspertom Komisji, by zwiedzili… Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Jak podaje Onet, delegacja Komisji Weneckiej, w której składzie są eksperci z Bułgarii, Irlandii, Szwecji i Niemiec, przyjechała w czwartek do Warszawy na dwudniowe rozmowy w związku z pracami nad przygotowaniem opinii na temat nowelizacji ustaw sądowych. Delegację zaprosił marszałek Senatu Tomasz Grodzki; obecnie projekt znajduje się w izbie wyższej polskiego parlamentu. Według Grodzkiego Komisja Wenecka przygotuje opinię nt. nowelizacji w trybie pilnym – w środę lub czwartek w przyszłym tygodniu.

Delegacja Komisji chciała spotkać się z przedstawicielami rządu, lecz MSZ po konsultacji z premierem Morawieckim postanowiło, że do spotkania nie dojdzie. Rząd stoi na stanowisku, że Komisja Wenecka wydaje opinię na prośbę zainteresowanego państwa, tymczasem organy uprawnione w Polsce do prowadzenia polityki zagranicznej – prezydent i Rada Ministrów – nie zapraszały Komisji. Powiadomił o tym w liście do Komisji Weneckiej wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł.

„…jesteśmy zmuszeni uznać wizytę przedstawicieli Komisji jako nieoficjalną i nieformalną, a wszelkie Państwa ustalenia czy opinie wydane na podstawie takiej nieoficjalnej wizyty za dokumenty nie mające charakteru oficjalnych opinii czy ustaleń Komisji Weneckiej” – cytuje słowa listu portal Rzeczpospolitej.

Z uwagi na „nieoficjalny i nieformalny” charakter wizyty zastępca Zbigniewa Ziobry wyraził gotowość zaproszenia przedstawicieli Komisji do zwiedzenia Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL, które mieści się w dawnym areszcie śledczym na ulicy Rakowieckiej w Warszawie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Przegłosowane w grudniu przez Sejm zmiany dotyczą m.in. praw o ustroju sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych, o prokuraturze i ustawy o Sądzie Najwyższym. Najwięcej kontrowersji wzbudzają przepisy wprowadzające odpowiedzialność dyscyplinarną sędziów za działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, kwestionowanie skuteczności powołania sędziego a także za działalność publiczną niezgodną z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Jak pisaliśmy, część środowiska sędziowskiego propozycje nowych rozwiązań nazwała „kneblowaniem sędziów”.

Kresy.pl / rp.pl / onet.pl / dorzeczy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz