Polska wygrała spór przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym w Londynie w sprawie Griffin przeciwko Polsce dotyczącej rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, w związku z wyburzeniem zabytkowych koszar przy ul. 29 Listopada 5 w Warszawie – poinformowało w czwartek Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Resort Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformował w czwartek, że Polska wygrała przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym w Londynie spór z firmą Griffin, posiadającą siedzibę w Luksemburgu. Dotyczył rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, w związku z wyburzeniem zabytkowych koszar przy ul. 29 Listopada 5 w Warszawie.

W 2014 spółka Griffin wniosła sprawę przeciw Polsce przed trybunał arbitrażowy. Zarzucała złamanie postanowień  umowy międzynarodowej w sprawie promowania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisanej w 1987 r. pomiędzy Belgią, Luksemburgiem a Polską. “Polsce zarzucano naruszenie zobowiązań traktatowych w odniesieniu do niektórych inwestycji pośrednich dokonanych przez spółkę Griffin w związku z prowadzoną inwestycją przy Łazienkach Królewskich w Warszawie” – czytamy.

Po zbadaniu całości sprawy Trybunał oddalił skargę spółki. Wskazał także, że strona polska miała podstawy do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego, z powodu wyburzenia zabytkowych koszar Pułku Huzarów Grodzieńskich przy ul. 29 Listopada 5 w Warszawie. Umowa przewidywała wyremontowanie obiektu, nie zaś jego rozbiórkę.

“Bardzo się cieszę z wyniku międzynarodowego arbitrażu. Zabytki potrzebują inwestorów, bo inwestycje są dla wielu obiektów jedyną szansą na ich zachowanie. Nie możemy jednak tolerować łamania prawa i niszczenia zabytków w imię korzyści finansowych. Potrzebujemy dziś rozwoju i inwestycji z mądrym wykorzystaniem potencjału dziedzictwa kultury. Ta sprawa powinna być wyraźnym sygnałem dla deweloperów, że system ochrony zabytków w Polsce działa i nie będzie taryfy ulgowej”– powiedziała wiceminister kultury Magdalena Gawin, Generalny Konserwator Zabytków.

Resort informuje, że do wyburzenia zabytkowych ponadstuletnich koszar przy ul. 29 Listopada 5 doszło w październiku 2011 r. Budynek koszar Pułku Huzarów Grodzieńskich, wzniesiony ok. 1900 r., został rozebrany bez wymaganego prawem pozwolenia, w trakcie trwania procedury o wpis do rejestru zabytków.

Zobacz także: Kraków: Deweloper rozebrał kopułę zabytkowego kościoła na terenie inwestycji

gov.pl / kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply