Eurokraci chcą uzależnić przekazywanie większości funduszy z budżetu UE od tego jak ocenią „praworządność” w danym państwie członkowskim.

O zamiarach eurokratów w sprawie przyszłego budżetu Unii Europejskiej pisze niemiecki dziennik „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Gazeta cytuje swoje źródło w Komisji Europejskiej – „Przestrzeganie zasad praworządności musi stać się warunkiem przyznawania unijnych funduszy”. Przy tym „chodzi zarówno o niezawisłość sądów, jak i o korupcję” Sformułowanie to świadczy o tym, że eurokraci mają zamiar zyskać narzędzia do nacisku zarówno na Polskę i Węgry, których polityka nie pasuje do wyznawanej przez nich politycznej poprawności, jak i na Bułgarię czy Rumunię, będących w przeszłości celem oskarżeń o skorumpowanie.

Co ważne cięcia kwot pieniędzy jakie będą trafiać do poszczególnych państw ze wspólnego budżetu mają dotyczyć nie tylko funduszy strukturalnych. Eurokraci chcą ograniczać także dopłaty bezpośrednie dla rolników, stanowiące bardzo poważny zastrzyk kapitału i decydujące o równoprawności konkurowania na wspólnym europejskim rynku. Wspólnie z funduszami strukturalnymi, środki dla rolników stanowią dwie trzecie unijnego budżetu, na który składa się rocznie około 160 mld euro.

Zawieszenie wypłacania funduszy z budżetu UE, według opracowywanej koncepcji, inicjowała by właśnie Komisja Europejska. Przy czym eurokraci chcą by była to ich samodzielna decyzja. Na stole są jeszcze dwa warianty tej procedury: konieczność zaaprobowania zalecenia KE przez wszystkie państwa członkowskie lub taka sytuacja, w której takie zalecenie mogłoby być zablokowane tylko przez „znaczącą większość” państw. „Frankfurter Allgemeine Zeitung” właśnie ten trzeci wariant wymienia jako najbardziej prawdopodobny. W takim przypadku nawet wszystkie cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej nie były w stanie zablokować zalecenia o ograniczeniu funduszy dla jednego z nich.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

To jednak nie wszystkie propozycje Komisji Europejskiej niekorzystne dla Polski. Eurokraci chcą określenia nowych parametrów decydujących o tym, komu należy się jaka część funduszy spójności. Przy przydzieleniu tych środków finansowych ważna byłaby stopa bezrobocia młodzieży, ochrona środowiska i koszty ponoszone na przyjmowanie i integrację uchodźców. Oznacza to, że kosztem Polski i państw Europy Środkowej wzrosną szanse Europy Południowej.

Czytaj także: Ukraina zalewa Unię Europejską swoimi produktami

onet.pl/kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz