Posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnioskują o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczących uprawnień TSUE – czytamy w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego.

Jak czytamy w piątek na stronie Trybunału Konstytucyjnego, posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnioskują o zbadanie zgodności z konstytucją trzech przepisów Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej dotyczących uprawnień TSUE.

Wniosek dotyczy zbadania zgodności przepisu Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej rozumiany w ten sposób, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma prawo nakazywać Państwom Członkowskim w ramach środków tymczasowych określone ukształtowanie składu, sposobu powoływania, uprawnień, ustroju, kompetencji lub zawiesić funkcjonowanie konstytucyjnych organów państw członkowskich, w szczególności sądów z przepisami Konstytucji RP tj. zasadą demokratycznego państwa prawnego, zasadą suwerenności Narodu oraz formami sprawowania władzy, zasadą praworządności, zasadą nadrzędności Konstytucji, podstawami prawnymi przekazania organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencji organów państwowych, zasadą pierwszeństwa umowy międzynarodowej ratyfikowanej za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie przed ustawą, jeżeli ustawy tej nie da się pogodzić z tą umową międzynarodową oraz zasadą niezawisłości sędziów.

Zobacz też: Czechy wnioskują do TSUE o gigantyczne kary dla Polski ws. kopalni Turów

Posłowie chcą też zbadania Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej rozumianego w ten sposób, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma prawo dokonać kontroli zgodności prawa krajowego z Konstytucją tego państwa, a także przepisu Traktatu o Unii Europejskiej rozumianego w ten sposób, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ma prawo dokonywać kontroli przepisów krajowych dotyczących kształtowania składu, sposobu powoływania, uprawnień, ustroju, kompetencji konstytucyjnych organów państw członkowskich, w szczególności sądów.

„Posłowie PiS skierowali do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie uprawnień unijnego trybunału sprawiedliwości do kontroli prawa krajowego i stosowania środków tymczasowych. Mam zaszczyt reprezentować grupę posłów w tej ważnej dla Polski sprawie” – napisał na Twitterze polityk Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk.

Zobacz też: TSUE nakazał zakończenie wydobycia w kopalni Turów. Uderzenie w polską suwerenność? (Kresowy Przegląd Tygodnia #29)

Kresy.pl/Trybunal.gov.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz