W Polsce już 400 tys. cudzoziemców posiada ważne zezwolenia na pobyt, z czego połowa to Ukraińcy. W ciągu 2 lat liczba ta wzrosła o 100 tys. Większość obcokrajowców posiada zezwolenia na pobyt czasowy związany z pracą.

Jak poinformował w czwartek Urząd do Spraw Cudzoziemców, liczba cudzoziemców mających ważne zezwolenia na pobyt długoterminowy wzrosła do 400 tys. osób. Według danych urzędu, blisko połowa z nich, a dokładnie 199 tys. osób, to Ukraińcy. Pozostałe narodowości są pod względem liczebności daleko za nimi. Większość cudzoziemców przyjeżdża do Polski w poszukiwaniu pracy.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

2804.49 PLN    (12.74%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Rzecznik UdSC Jakub Dudziak podaje, że w pierwszej dziesiątce najliczniej reprezentowanych państw pochodzenia poza Ukrainą znajdują się: Białoruś – 23 tys., Niemcy – 21,3 tys., Rosja – 12,2 tys., Wietnam – 12,1 tys., Indie – 9,6 tys., Chiny – 8,7 tys., Włochy – 8,4 tys., Wielka Brytania – 6 tys. oraz Hiszpania – 5,8 tys. osób.

 

W ciągu dwóch lat liczba cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt długoterminowy wzrosła o 100 tys. osób. Ponadto, w tym czasie największy wzrost w grupie cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt dotyczył Ukraińców – 72 tys. osób, a także Białorusinów (9,5 tys.), Hindusów (3,9 tys.) i Gruzinów (2,7 tys.). Najwięcej zezwoleń wydano na pobyt czasowy, czyli maksymalnie do 3 lat (76 tys.) oraz na pobyt stały – 18 tys.

Przeczytaj: Urząd ds. Cudzoziemców: obywatele Białorusi drugą najliczniejszą grupą cudzoziemców w Polsce

Zdecydowanym liderem pod względem miejsca wybieranego przez cudzoziemców jest województwo mazowieckie, gdzie zarejestrowanych jest 116,9 tys. osób. W dalszej kolejności są to województwa: małopolskie – 40,5 tys., dolnośląskie – 32,2 tys., wielkopolskie – 31,7 tys. oraz śląskie – 23,8 tys.

Według UdSC, statystycznie najliczniejszą grupą wśród cudzoziemców są młodzi mężczyżni. Jak poinformowano, „prawie 56 proc. cudzoziemców to osoby w przedziale wiekowym 20 – 39 lat, ok. 31 proc. w przedziale 40 – 59 lat, a 10 proc. poniżej 20. roku życia”. Zaznaczono też, że przeważają mężczyźni – 246,6 tys. osób (61 proc.), w porównaniu do 153,7 tys. kobiet.

Wśród najpopularniejszych typów dokumentów posiadanych przez obcokrajowców dominują zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) – 56 proc., na pobyt stały – 18,5 proc. oraz zarejestrowany pobyt obywatela UE – 18 proc.

Przedstawione dane nie uwzględniają liczby osób przebywających w Polsce tymczasowo, np. na podstawie wiz.

Przeczytaj: PiS kłamie – rząd zupełnie nie kontroluje imigracji do Polski

Jak informowaliśmy, spośród 45 tys. cudzoziemców skontrolowanych w ubiegłym roku przez funkcjonariuszy Straży Granicznej pod względem legalności pobytu, w przypadku ponad 26 tys. osób stwierdzono nieprawidłowości.

Zobacz również: Do Polski przybywa coraz więcej cudzoziemców [+GRAFIKA]

Udsc.gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz