W środę Komisja Europejska przyjęła propozycję budżetu dla Unii Europejskiej na lata 2021-2027 w wysokości 1,279 biliona euro.

Już wcześniej pojawiały się informacje, że nowy budżet Unii będzie skromniejszy z powodu Brexitu oraz rozwoju m.in. wspólnej polityki migracyjnej. Duże cięcia miały dotyczyć polityki spójności oraz rolnej. W zeszłym tygodniu w tej sprawie interweniowały rządu z Warszawy, Budapesztu oraz Paryża, co zmieniło początkowe plany zmniejszenia funduszy spójności nawet o 15 proc, a rolnictwo 17,5 proc.

Cięcia się jednak pojawiły – wynoszą one 10 proc, a w projektach dotyczących rolnictwa 5 proc. Obecnie po ujawnieniu sumy jaką ma dysponować Unia Europejska w ciągu najbliższych siedmiu lat, rozpoczną się negocjacje między politykami i państwami.

Przeczytaj: RMF FM podało, czego KE chce od Polski w zamian za rezygnację z artykułu 7

Wśród zaproponowanych z projektów nad którym będą państwa negocjować jest uzależnienie wypłaty środków od przestrzegania przez państwa praworządności.

Poszanowanie praworządności jest koniecznym warunkiem należytego zarządzania finansami i efektywnego finansowania ze środków unijnych. Komisja proponuje zatem wprowadzenie nowego mechanizmu chroniącego budżet UE przed ryzykiem finansowym związanym z uogólnionymi brakami w zakresie praworządności w państwach członkowskich. Nowe proponowane narzędzia umożliwią Unii zawieszanie i zmniejszanie finansowania ze środków UE lub ograniczenia dostępu do nich w sposób proporcjonalny do charakteru, wagi i skali braków w zakresie praworządności. Wniosek w sprawie takiej decyzji będzie składany przez Komisję i przyjmowany przez Radę w drodze głosowania odwróconą kwalifikowaną większością głosów – ogłosił w europarlamencie przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker.

Propozycja budżetu KE wprowadza zwiększenie składek narodowych. Projekt zakłada także sumy, które nie będą wliczane do limitu Wieloletnich Ram Finansowych przeznaczone m.in. na rezerwę kryzysową, czy fundusz solidarnościowy. Łącznie z tymi środkami wydatki UE mają w latach 2021-2027 wynieść 1,14 proc. DNB państw UE. Obecnie stanowią one ok. 1 proc. DNB.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami KE zaproponowano osobną część w wieloletnich ramach finansowych na migracje i zarządzanie granicami, oraz na bezpieczeństwo i obronę. Dział budżetu związany z wydatkami na wyrównywanie różnic między regionami UE, nazwano “spójność i wartości”. Założono w nim 442 mld euro, z czego na gospodarczą, społeczną i terytorialną spójność ma zostać przeznaczone 373 mld euro.

Kresy.pl / dorzeczy.pl / polsatnews.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply