Nawet ponad 250 tys. zł może kosztować w Polsce wychowanie jednego dziecka do ukończenia przez nie 18 lat – wynika z raportu Centrum im. Adama Smitha z początku czerwca.

Z raportu „Koszty wychowania dzieci w Polsce” wynika, że w koszt wychowania jednego dziecka do 18 roku życia wg danych za III kwartał 2019 roku wynosi od 205,8 tys. zł do 250,4 tys. zł. Koszt wychowania dwójki dzieci to 411,7 tys. zł.

CZYTAJ TAKŻE: „DGP”: Ponad pół miliona polskich dzieci przyszło na świat za granicą

W ciągu 5 ostatnich lat koszt wychowania 1 dziecka w rodzinie 3-osobowej wzrósł o 18,5 proc. W porównaniu do zeszłego roku o 5,4 proc. Koszta wychowania 1 dziecka w rodzinie 4-osobowej wzrosły o 16,5 proc. Tutaj również w porówaniu do zeszłego roku zanotowano wzrost 5,4 proc.

Koszt wychowania jednego dziecka do 18 r. ż. (przy dwójce dzieci w rodzinie) jest niższy o 17,8 proc. niż koszt wychowania dziecka które jest jedynym dzieckiem w rodzinie.

Aż 82 proc. wszystkich kosztów związanych z wychowaniem dziecka zaliczna się do kategorii: żywność, mieszkanie, transport i łączność, edukacja.

Miasta powyżej 500 tys. mieszkańców charakteryzują się najwyższym poziomem kosztów związanych z wychowaniem dziecka – średnio 243 940 zł dla rodziny 2+1 i 201 576 zł dla rodziny 2+2, przy jednoczesnej najniższej dynamice wzrostu tych kosztów w ciągu ostatnich 5 lat. Miasta 50-100 tys. mieszkańców odznaczają się najniższymi kosztami wychowania dziecka – średnio 239 534 zł w rodzinie 2+1 i 192 638 w rodzinie 2+2, ale te równocześnie rosną w nich najszybciej.

W drugiej części raportu przedstawiono opinie Polaków nt. kosztów wychowania dzieci. Aż 46 proc. badanych oceniło koszt wychowania dziecka jako „raczej wysoki”, a 29 proc. jako „bardzo wysoki”. Jedynie 3 proc. stwierdziło, że jest „raczej niski”, a 1 proc. jako „bardzo niski”.

Wyborcy PiS znacznie częściej oceniają koszty wychowania dziecka niżej niż wyborcy PO.

CZYTAJ TAKŻE: GUS: marzec najgorszym miesiącem pod względem liczby urodzeń od 2015 r. Sytuacja się pogarsza

69 proc. wyborców PiS oceniło, że wychowanie dziecka kosztuje mniej niż 200 tys. zł. Analogicznie postrzega sytuację 53 proc. wyborców PO.

Ogółem 49 proc. respondentów stwierdziło, że raczej chce mieć dzieci (23 proc.) lub na pewno (26 proc.). Do tej grupy zalicza się 52 proc. wyborców PiS i 40 proc. wyborców PO.

16 proc. respondentów na pytanie o chęć posiadania potomstwa odpowiedziało „trudno powiedzieć”.

35 proc. badanych nie chce mieć dzieci – 14 proc. „raczej nie” i 21 proc. „na pewno nie”. Do tej grupy zalicza się 32 proc. wyborców PiS i 47 proc. wyborców PO.

Kresy.pl / Centrum im. Adama Smitha

1 odpowieź

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz