Trwająca setki lat wojna Rosji przeciwko Ukrainie nigdy się nie skończyła, miała tylko różne formy, takie jak otwarta zbrojna agresja i okupacja, masowe represje i morderstwa. Wielki Głód, wysiedlenia, rusyfikacja – napisała w swoim dzisiejszym oświadczeniu Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (banderowska).

W odezwie opublikowanej na stronie internetowej OUN-B czytamy: „25 listopada Rosja dokonała zbrojnego ataku na ukraińskie okręty wojenne na Morzu Azowskim. Wojna wchodzi w nową fazę na wszystkich frontach: wojskowym, politycznym, informacyjnym, międzynarodowym i gospodarczym. Ukraińcy muszą zmobilizować swoje wysiłki i okazać silny opór”.

Ukraińscy nacjonaliści wzywają:

Prezydenta, RNBO [Radę Narodowego Bezpieczeństwa i Obrony Ukrainy], Radę Najwyższą i rząd ukraiński do dokonania niezbędnych działań mobilizacyjnych w celu wzmocnienia granic naszego państwa.

Państwotwórcze siły polityczne i społeczeństwo obywatelskie do zjednoczenia w obliczu zewnętrznego zagrożenia, do odrzucenia nieistotnych sporów i powstrzymania drobnych międzypartyjnych utarczek pod hasłem „państwo ponad partiami”.

Wszystkich, żeby wspólnie oczyścić Ukrainę z „piątej kolumny” Moskwy, która zaktywizowała się w oczekiwaniu na rewanż. Pogrom wewnętrznego wroga Ukrainy osłabi pozycję Federacji Rosyjskiej w tej wojnie. Żądamy powstrzymania antypaństwowej działalności jawnej i ukrytej agentury Kremla:

– ukarać agenta Putina, Wiktora Medwedczuka, który kieruje procesem destabilizacji Ukrainy;

– postawić przed sądem kluczowe osoby, które otwarcie działają w interesie Rosji: Firtasza, Lowocznina, Nowynskiego, Achmetowa i innych.

– oczyścić ukraińską gospodarkę z rosyjskiego biznesu, ponieważ zagraża on politycznej i gospodarczej stabilności naszego państwa;

– zakazać działalności propagandowych telewizji „Inter”, „112”, „NewsOne” i innych mediów, które rozpowszechniających tezy rosyjskiej propagandy, podważając podstawy bezpieczeństwa narodowego i integralności terytorialnej Ukrainy”.

Banderowcy wezwali także ukraińską diasporę do „organizowania akcji protestacyjnych pod rosyjskimi placówkami dyplomatycznymi i do zwrócenia się do rządów państw z żądaniem skutecznego wystąpienia przeciwko agresji Rosji”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Organizacja ukraińskich nacjonalistów (banderowców) popiera decyzję o wprowadzeniu stanu wojennego, który rozumiemy jako maksymalną mobilizację wszystkich sił narodu ukraińskiego w celu stawienia czoła odwiecznemu wrogowi, i wzywamy wszystkich Ukraińców aby dali agresorowi godny odpór na wszystkich frontach. Jesteśmy na swojej ziemi! Zwyciężymy!” – kończą swoją odezwę nacjonaliści.

Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów (banderowska), bezpośredni kontynuatorzy formacji która podczas II wojny światowej dokonała ludobójstwa ludności polskiej na Kresach, od początku lat 90. XX wieku znów działa na Ukrainie. Nie została tam jednak oficjalnie zarejestrowana. Jej legalnym reprezentantem w Kijowie jest organizacja pozarządowa Centrum Odrodzenia Narodowego im. Stepana Bandery, zajmująca się przede wszystkim finansowaniem aktywności powiązanych ze nią formacji młodzieżowych oraz innych przybudówek, a także m.in. działalnością wydawniczą. Z inicjatywy banderowskiej frakcji OUN w roku 2002 założono również Centrum Badań Ruchu Wyzwoleńczego, instytucję mającą propagować na Ukrainie propagandowy, apologetyczny wizerunek Ukraińskiej Powstańczej Armii. Na czele Centrum stanął wówczas młody historyk ze Lwowa, Wołodymyr Wjatrowycz, obecnie dyrektor Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej.

Zobacz także: Współcześni banderowcy: Polska to odwieczny przeciwnik Ukrainy

Banderowcy wciąż jednak pod swoim szyldem aktywnie działają na emigracji. Obecnym przywódcą Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (banderowskiej) jest zamieszkały w Australii Stefan Romaniw. Pełni on jednocześnie funkcję sekretarza generalnego Światowego Kongresu Ukraińców, organizacji koordynująca działalność ugrupowań diaspory ukraińskiej na całym świecie. W jego skład wchodzi m.in. Związek Ukraińców w Polsce, kierowany przez Piotra Tymę.

Ukrnationalism.com/Kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
6 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz