W przyszłym tygodniu około 3600 obywateli Rosji otrzyma zawiadomienie o konieczności opuszczenia Łotwy w ciągu trzech miesięcy – poinformował portal Delfi.

Jak informuje portal Delfi, w przyszłym tygodniu około 3600 obywateli Rosji otrzyma zawiadomienie o konieczności opuszczenia Łotwy w ciągu trzech miesięcy.

„Osoby, które nie zdały egzaminu i nie złożyły wniosków, w przyszłym tygodniu otrzymają zawiadomienie, że będą musiały opuścić Łotwę” – powiedziała Maira Rose, przedstawicielka Urzędu ds. Obywatelstwa i Migracji. Termin opuszczenia Łotwy wyniesie 90 dni.

„W ciągu tych 90 dni wiele osób zacznie coś robić i się kłócić – już otrzymujemy wiele telefonów: mówią, moja mama powiedziała, że zrobi wszystko, ale okazało się, że nic nie zrobiła, ta osoba nawet nie przystąpiła do egzaminu. Inna osoba wierzyła, że Trybunał Konstytucyjny im pomoże. Mówiono im: siedźcie spokojnie, wszystko się wyjaśni. Stracili oczywiście, stracą pozwolenie na pobyt” – dodała Rose.

Zobacz też: Łotwa wysyła wojsko na granicę z Białorusią

Na początku września minął termin, w którym obywatele rosyjscy mieszkający na Łotwie musieli wykazać się znajomością języka łotewskiego. W tym tygodniu Sejm zdecydowaną większością przedłużył termin i przewidział dwuletni okres przejściowy. Będzie to jednak dotyczyć tylko tych, którzy przynajmniej próbowali zdać egzamin językowy.

Obecnie spośród obywateli Rosji objętych nową procedurą, 6700 złożyło wnioski o status stałego rezydenta na Łotwie. Kolejny tysiąc ubiegało się o zezwolenie na pobyt, bo nie wiedziało, że Sejm przedłuży możliwość przystąpienia do egzaminu.

Zobacz też: Zlikwidowano polską szkołę na Łotwie – pozostałe polskie placówki czeka depolonizacja

Donoszono już, że w czwartek 14 września Sejm zatwierdził w drugim ostatnim czytaniu poprawki do ustawy imigracyjnej, które dają obywatelom Rosji, którzy nie zdali jeszcze egzaminu z języka łotewskiego, dwa lata odroczenia. Tacy obywatele Federacji Rosyjskiej będą mogli uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy na okres dwóch lat, podczas których muszą jeszcze zdać egzamin.

W ciągu tych dwóch lat obywatele Federacji Rosyjskiej zachowają prawo do gwarancji socjalnych – takich samych jak posiadacze zezwolenia na pobyt stały. Tak jak dotychczas, z egzaminu zwolnieni będą jedynie obywatele Federacji Rosyjskiej, którzy ukończyli 75. rok życia.

Kresy.pl/Delfi

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply