Wrocławskie Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju, wielki projekt Fundacji Ukraina, prowadzi szkolenia dla imigrantów z Ukrainy, m.in. jak uzyskać polskie obywatelstwo. Kursy te są finansowane ze środków UE i z budżetu państwa, czyli za pieniądze polskich podatników.

Centrum Ukraińskiej Kultury i Rozwoju (CUKR) we Wrocławiu organizowało w środę szkolenie „Jak uzyskać obywatelstwo”, skierowane do Ukraińców, którzy chcieliby ubiegać się o uzyskanie polskiego obywatelstwa.

“Nie jest tajemnicą, że procedura przyznania polskiego obywatelstwa dość skomplikowana i długotrwałą” – napisano profilu facebookowym CUKR we wpisie informującym o tym szkoleniu. Zaznaczono, że uczestnicy spotkania, prowadzonego w języku polskim, mogli dowiedzieć się m.in.: kto może złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego i gdzie jest on składany, jakie są opłaty i jakie dokumenty należy załączyć do wniosku. Informacje na portalu społecznościowym zamieszono również w języku ukraińskim.

Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie rejestracji na kurs, był on finansowany przez UE oraz z pieniędzy polskich podatników.

„Szkolenie jest zorganizowane w ramach projektu “Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku” współfinansowanego z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz budżetu państwa” – czytamy na stronie rejestracji. Odpowiednie oznaczenia znajdują się też na plakacie promocyjnym. Według załączonego formularza, w spotkaniu najwyraźniej mogły brać udział osoby posiadające nie tylko obywatelstwo ukraińskie, ale też białoruskie czy rosyjskie.

CUKR jest jednym z największych projektów Fundacji Ukraina – największej organizacji pozarządowej, która oficjalnie zajmuje się pomaganiem Ukraińcom żyjącym w Polsce, a faktycznie – ściąganiem, pomocą oraz tworzeniem warunków życia dla naszych wschodnich sąsiadów. Jej siedziba mieści się we Wrocławiu. Jej współzałożycielem jest konsul honorowy Ukrainy w tym mieście, Grzegorz Dzik, który wyrażał opinie, że język ukraiński powinien być we Wrocławiu de facto drugim językiem.

Obecny szef Fundacji Ukraina Artem Zozula jest zarazem dyrektorem honorowego konsulatu Ukrainy. Jak powiedział w reportażu dla ukraińskiego serwisu „Europejska Prawda”, początkowo Fundacja otrzymywała „bardzo znaczące wsparcie z budżetu miasta”, natomiast obecnie głównym sponsorem organizacji jest Unia Europejska. Dodał, że podobne organizacje stopniowo pojawiają się i zaczynają działać w innych miastach, szczególnie w Krakowie i w Gdańsku. Fundacja mogła liczyć na szczególne względy byłego prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, znanego z mocno proukraińskich i proimigracyjnych poglądów i działań. W 2016 roku Dutkiewicz przekazał Fundacji 50 tys. euro, które otrzymał w ramach Niemieckiej Nagrody Narodowej.

Przeczytaj: Jak i dlaczego Wrocław staje się „Małym Kijowem” – reportaż znanego ukraińskiego portalu

Czytaj również: We Wrocławiu powołano pełnomocnika ds. Ukraińców. „To miasto, w którym Ukraina jest od dawna”

Szkolenie dotyczące uzyskiwania obywatelstwa to niejedyna inicjatywa CUKR. W każdy piątek Centrum organizuje również indywidualne konsultacje dotyczące wypełnienia wniosków na złożenie dokumentów na kartę pobytu. W tym miesiącu odbędą się też inne szkolenia i warsztaty skierowane do ukraińskich imigrantów, dotyczące m.in. kwestii legalizacji pobytu dziecka, zawierania małżeństw czy tzw. zerowego PIT-u dla młodych, co dotyczy także Ukraińców. Wszystkie te wydarzenia są również finansowane ze środków unijnych i budżetu państwa. Inne działania dotyczyły m.in. szkoleń, jak szukać pracy we Wrocławiu, jak uzyskać Kartę Polaka oraz informujące o programach 500+ czy Dobry Start 300+.

Z kolei 21 listopada odbędzie „EduForUM for Unity of Migrants”, reklamowane przez CUKR jako „najważniejsze wydarzenie tego roku”. Wezmą w nim udział „przedstawicieli władzy, biznesu, pracowników kadry oświatowej, centrów edukacyjnych, uniwersytetów”. Forum skierowane jest do „wszystkich zainteresowanych procesem integracji, a również nauczania migrantów na różnych poziomach edukacji w Polsce”. Ma dotyczyć praktyk nauczania i podnoszeniu kompetencji językowych cudzoziemców. Wydarzenie organizuje Fundacja Ukraina i CUKR.

Jak pisaliśmy wcześniej, proukraińskie i proimigracyjne stowarzyszenie Homo Faber uruchomiło kampanię „Lublin uczy się ukraińskiego”. Chce zachęcać Polaków z Lublina do nauki podstaw języka ukraińskiego. Zdaniem organizatorów, celem nie może być asymilacja Ukraińców, ale wzajemna z nimi integracja. Zaznaczono też, że „rozpoczęcie kampanii możliwe było dzięki wsparciu Fundacji im. Stefana Batorego”. Wcześniej Homo Faber była zaangażowana w promocję kuriozalnych i kontrowersyjnych filmów projektu Polska Lab w Przemyślu na temat relacji polsko-ukraińskich, które m.in. prezentowały ukraińską nacjonalistyczną wizję historii.

Facebook.com / CUKR/ Kresy.pl

2 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply