Unia Europejska potępiła we wtorek działania Turcji i wypowiedzi prezydenta Turcji i przywódcy tureckiej wspólnoty na Cyprze z 20 lipca 2021 r. zapowiadające otwarcie ogrodzonego miasta Warosza.

Według wtorkowego komunikatu prasowego, Unia Europejska potępia działania Turcji i wypowiedzi prezydenta Turcji i przywódcy tureckiej wspólnoty na Cyprze z 20 lipca 2021 r. zapowiadające dalsze otwarcie ogrodzonego miasta Warosza.

UE z zadowoleniem przyjęła oświadczenie przewodniczącego Rady Bezpieczeństwa ONZ wydane w imieniu tej Rady 23 lipca 2021 r., a w szczególności fakt, że Rada Bezpieczeństwa potępiła jednostronne działania w Waroszy i wyraziła w związku z nimi głębokie ubolewanie. UE apeluje również o natychmiastowe cofnięcie tych działań i odwrócenie wszystkich kroków podejmowanych w kwestii Waroszy od października 2020 r.

UE nadal uznaje próby osiedlenia się w jakichkolwiek częściach Waroszy podejmowane przez osoby inne niż jej mieszkańcy za niedopuszczalne i wzywa się do przekazania tego obszaru pod administrację ONZ. “Nie należy podejmować w odniesieniu do Waroszy żadnych działań niezgodnych z tymi rezolucjami. Pełne poszanowanie i wdrożenie rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ wymaga również natychmiastowego położenia kresu restrykcjom, które ograniczają swobodę przemieszczania się sił pokojowych ONZ na Cyprze (UNFICYP) w okolicach Waroszy. UE nadal uważa, że rząd Turcji ponosi odpowiedzialność za sytuację w Waroszy” – czytamy.

UE ponownie podkreśla, że konieczne jest unikanie jednostronnych działań naruszających prawo międzynarodowe i kolejnych prowokacji, które mogą wywołać napięcia na wyspie i zniweczyć trwające wysiłki na rzecz wypracowania między stronami porozumienia, które pozwoliłoby znaleźć trwałe rozwiązanie kwestii cypryjskiej zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ.

UE podtrzymuje pełne zaangażowanie na rzecz kompleksowego rozwiązania problemu cypryjskiego na zasadzie dwustrefowej i dwuwspólnotowej federacji opartej na równości politycznej, zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ i z zasadami, na których opiera się UE. Ponownie stwierdza, że zaangażowanie Turcji na rzecz wznowienia negocjacji w sprawie kompleksowego rozwiązania oraz jej konstruktywny udział w tych negocjacjach mają zasadnicze znaczenie, zgodnie z odnośnymi rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ. UE będzie nadal w pełni popierać wysiłki Sekretarza Generalnego ONZ.

Zobacz też: Więcej S-400 może pojawić się w Turcji

Jeżeli Turcja nie cofnie swoich działań sprzecznych z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ nr 550/84 i nr 789/92, na kolejnym posiedzeniu ministrowie rozważą stosowne działania, w nawiązaniu do oświadczenia członków Rady Europejskiej z 25 marca 2021 r., w którym potwierdzono, że w razie kolejnych prowokacji i jednostronnych działań naruszających prawo międzynarodowe Unia Europejska jest zdecydowana skorzystać z dostępnych jej instrumentów i możliwości, by bronić swoich interesów i interesów swoich państw członkowskich, a także by zachować stabilność w regionie.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan obiecał w poniedziałek, że nie będzie „ustępstwa” w sprawie Cypru. Obiecał też, że będzie naciskał na rozwiązanie dwupaństwowe dla Cypru. Erdogan rozpoczął w poniedziałek dwudniową wizytę w samozwańczej Tureckiej Republice Cypru Północnego (TRNC), której niepodległość uznaje jedynie Ankara. „Na tej wyspie są dwa pańśtwa i dwa narody” – powiedział Erdogan w komentarzu transmitowanym na żywo w tureckiej telewizji.

Zobacz też: MIUS – turecki myśliwiec bezzałogowy z ukraińskim silnikiem [+FOTO]

Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply