Prezes NIK Marian Banaś przedstawił w czwartek na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2020. Szef NIK pytał o wyższe o 224 miliony złotych zadłużenie sektora rządowego.

Prezes NIK przedstawił w czwartek na posiedzeniu plenarnym Sejmu wyniki kontroli wykonania budżetu w roku 2020. „Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2020 r. wraz z opinią Kolegium Najwyższej Izby Kontroli w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów za rok 2020” – mówił Banaś.

NIK uważa, że w 2020 roku zastosowano rozwiązania, które choć zgodne z prawem, to zakłócały przejrzystość realizacji budżetu państwa.

Banaś przypomniał, że z powodu rozwoju epidemii COVID-19 zmieniono ustawę budżetową. W wyniku nowelizacji dokonano aktualizacji podstawowych parametrów makroekonomicznych i wielkości budżetowych. W szczególności w miejsce wcześniej przewidywanej równowagi ustalono deficyt budżetu państwa w wysokości 109,3 mld zł. W 2020 roku duże transakcje finansowe były planowane i dokonywane z pominięciem rachunku wydatków i deficytu budżetu państwa.

„Finansowanie tarcz finansowych i antykryzysowych w formie, która nie jest wykazywana w długu obliczanym według metodologii krajowej, a jedynie według metodologii unijnej, skutkowało powstaniem na koniec 2020 r. najwyższej dotychczas różnicy między długiem sektora instytucji rządowych i samorządowych a państwowym długiem publicznym. Różnica ta wzrosła ponad czterokrotnie w stosunku do ubiegłych lat i sięgnęła 224 mld zł. Czyli blisko 10% produktu krajowego brutto i 20,2% państwowego długu publicznego” – mówił szef NIK.

Zobacz też: NIK monitoruje fuzję Orlen-Lotos, kontrola możliwa jeszcze w tym roku

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Inne stwierdzone przez Najwyższą Izbę Kontroli nieprawidłowości odnoszące się do wykonania budżetu w 2020 r. dotyczyły przede wszystkim niecelowego i niegospodarnego wydatkowania środków, uchybień w udzielaniu i wykorzystaniu dotacji oraz błędów w ewidencji księgowej i sprawozdaniach budżetowych. Marian Banaś zaznaczył jednak, że są to: „zagadnienia powtarzające się co roku”.

Zobacz też: NIK: organizacja tzw. wyborów kopertowych nie miała podstaw prawnych

Kresy.pl/NIK
Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz