Najwyższa Izba Kontroli po przeprowadzonej kontroli w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej skrytykowała wydatek ponad 7 mln zł na na portal Puszcza.tv, stworzony przez fundację Tomasza Sakiewicza, redaktora naczelnego „Gazety Polskiej”.

NIK przeprowadziła w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kontrolę dotyczącą działalności tej instytucji w 2018 roku, gdy jej szefem był Kazimierz Kujda – jeden z najbliższych współpracowników prezesa PiS Jarosław Kaczyńskiego. Kujda odszedł z NFOŚiGW w lutym 2019 roku.

Portal Money.pl dotarł do dokumentów pokontrolnych, z których wynika, że „ Kujda odchodząc pozostawił po sobie bałagan”. Zaznaczono, że najwięcej emocji budzi przyznanie środków Fundacji Niezależne Media Tomasza Sakiewicza na stworzenie portalu Puszcza.tv. Według NIK, było to działanie „nierzetelne” i „przedwczesne”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Lista nieprawidłowości stwierdzonych w NFOŚiGW jest jednak dłuższa. Podczas analiz zapisów z ksiąg rachunkowych stwierdzono, że aż 76 proc. badanej próby zawierało błędy. Kontrolerzy uznali również, że za prezesury Kujdy w Funduszu łamano prawo przy zamówieniach publicznych i lekceważono przepisy przeciwpożarowe.

Money.pl twierdzi, że wcześniej Kujda pomógł zdobyć wielomilionową dotację Lux Veritatis, a „w 2007 roku własnoręcznie wykreślił z umów z fundacją zarządzaną przez ojca Tadeusza Rydzyka obowiązek dostarczenia części dokumentów”.

W kwietniu 2017 roku Ministerstwo Środowiska zatwierdziło wyniki konkursu, w którym założona przez Tomasza Sakiewicza Fundacja Media Niezależne otrzymała 6 mln zł dotacji na serwis Puszcza.tv. Jego szefową miała być publicystka „Gazety Polskiej” i Telewizji Republika, Katarzyna Gójska-Hejke. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach konkursu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na projekty „przyczyniające się do integracji różnych środowisk (m.in.: przedsiębiorców, organów administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, przedstawicieli mediów), promujące wspólne inicjatywy nakierowane na współpracę i komunikację niejednorodnych grup interesariuszy (platformy internetowe, warsztaty, publikacje)” oraz szkolenia i edukację zawodowych mających największy wpływ na przyrodę.

Z puli środków do rozdysponowania wynoszącej 12,88 mln zł najwięcej, tj. 6 mln zł, otrzymała Fundacja Media Niezależne (przy czym projekt został sklasyfikowany na 3. miejscu). Druga najwyższa dotacja wyniosła 2,52 mln zł. Zgodnie z projektem, miały one zostać przeznaczone na przygotowanie i obsługę serwisu Puszcza.tv. Portal ten miał mieć na celu „propagowanie wiedzy na temat bioróżnorodności, ochrony, idei zrównoważonego rozwoju, instytucji Natura 2000 na przykładzie terenów Puszczy Białowieskiej”. Łączny koszt tego projektu wynosił 7,16 mln zł. Jednoczesnie, 181 tys. zł miało zostać przeznaczone na rekrutację i przeszkolenie zespołu redakcyjnego, a 1,39 mln zł – na promocję projektu w mediach (w tym na portalu niezalezna.pl). Już wcześniej zwracaliśmy uwagę, że Fundacja Niezależne Media nie ma żadnego doświadczenia w realizacji ekologicznych projektów edukacyjnych, a będący warunekiem uczestnictwa w konkursie cel „ochrony środowiska” został wpisany do jej statutu tuż przed złożeniem wniosku o dofinansowanie z NFOŚiGW.

W październiku 2017 roku dotacja została wstrzymana przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, której urzędnicy mieli bliżej przyjrzeć się sprawie.

Money.pl / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

3 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz