Legalność pracy blisko 390 cudzoziemców z Kolumbii, Peru, Kuby, Zimbabwe, Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i Gruzji zweryfikowali funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Ustce. 155 cudzoziemców pracowało nielegalnie.

Funkcjonariusze zakończyli kontrolę w dwóch firmach świadczących usługi agencji pracy oraz zajmujących się outsourcingiem pracowniczym na terenie Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Cudzoziemcy byli kierowani do pracy w przetwórstwie rybnym. Funkcjonariusze stwierdzili, że 155 cudzoziemców pracowało nielegalne, nie mieli wymaganych zezwoleń i dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce.Mundurowi ustalili, że 102 cudzoziemcom pracodawca powierzył pracę na innych warunkach niż określone zezwoleniach na pracę. Ponadto nie poinformował pisemnie właściwych urzędów o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemców w wymaganym terminie. Przeciwko pracodawcy i cudzoziemcom Straż Graniczna skieruje do sądu wnioski o ukaranie.

Zakończona kontrola obrazuje nowy trend migracyjny pod względem ekonomicznym i świadczenia pracy na polskim rynku przez cudzoziemców pochodzących z rejonu Ameryki Łacińskiej i Południowej.

Jak informowaliśmy, ostatnio funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Częstochowie zakończyli kontrolę legalności zatrudnienia w spółce świadczącej usługi pracy tymczasowej na terenie powiatu tarnogórskiego.

Kontrolą objęto prezesa zarządu kontrolowanej spółki oraz 235 cudzoziemców, wykonujących pracę na rzecz kontrolowanego podmiotu, tj.: 209 obywateli Indonezji, 12 obywateli Indii, 7 obywateli Bangladeszu, 3 obywateli Turcji, 2 obywateli Nepalu, 1 obywatela Nigerii i 1 obywatela Ukrainy. W efekcie funkcjonariusze Straży Granicznej ujawnili naruszenia przepisów w zakresie nielegalnego wykonywania pracy i prowadzenia działalności gospodarczej wobec 67 cudzoziemców.

Od kilku tygodni wzrasta też liczba prób nielegalnego przekraczania polsko-białoruskiej granicy przez cudzoziemców. W ubiegłym tygodniu SG informowała, że od początku roku odnotowano ponad 4,5 tysiąca takich przypadków. Najczęściej imigranci próbują przedostać się do Polski, przekraczając odcinki granicy ochraniane przez Placówkę Straży Granicznej w Białowieży i Dubiczach Cerkiewnych.

Kresy.pl / strazgraniczna.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply