Adopcja przez pary homoseksualne? Wymowny sondaż

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie “Rzeczpospolitej” wynika, że większość Polaków nie zgadza się na adopcję dzieci przez pary homoseksualne. Badanie wskazuje także, że sprawy obyczajowe mocno różnicują Polaków.

W ankiecie “Rzeczpospolitej” zadano pięć pytań dotyczących aborcji, związków partnerskich, finansowania programu in vitro, religii w szkołach oraz napływu imigrantów. Na odpowiedzi wpływ miały płeć, miejsce zamieszkania i poglądy polityczne.

Czytaj także: Polacy przeciwni postulatom LGBT

Badanie pokazało, że Polacy nie popierają postulatów środowiska LGBT. Przeciwko uregulowaniu związków partnerskich tej samej płci opowiedziało się 50 proc. ankietowanych. Jeszcze większy odsetek wyniósł w sprawie tzw. małżeństw homoseksualnych – odpowiedź “nie” zaznaczyło 64,6 proc. respondentów, a na “tak” głosowało 27,2 proc. Polacy zdecydowanie sprzeciwiają się adopcji dzieci przez pary homoseksualne – “zdecydowanie nie” mówi temu postulatowi 73,1 proc. z nich, “za” jest zaledwie 16,7 proc., a ok. 10 proc. nie ma zdania.

Bardziej liberalne postawy Polacy prezentują względem aborcji. Tylko 15 proc. jest za zaostrzeniem prawa aborcyjnego, 50 proc. jest za utrzymaniem obecnego kompromisu, a 28,7 proc. domaga się jego liberalizacji.

“W sprawie finansowania z publicznych środków procedury in vitro zdanie respondentów jest dość sprecyzowane: 66,1 proc. opowiada się za takim rozwiązaniem, a 22,1 proc. jest przeciw” – czytamy w “Rzeczpospolitej”. Co ciekawe, większość respondentów opowiada się za utrzymaniem religii w szkołach (51,4 proc.), przeciwko jest 40 proc.

Ostatnie pytanie dotyczyło przyjmowania imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu. Przeciw imigracji z tych regionów jest 56,9 proc. respondentów, a “za” 42,4. proc., głównie osób o poglądach lewicowych (63 proc.), socjaliberalnych 67 (proc.), niewierzących i niepraktykujących oraz wierzących i niepraktykujących (po 45 proc.).

Czytaj także: Sondaż: Polacy zaskakująco o Rosji

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Duży sprzeciw wobec migracji z Afryki i Bliskiego Wschodu wyrażają natomiast osoby wierzące i praktykujące nieregularnie – tylko 13 proc. z tej grupy jest za migracją.

“Co ciekawe, wśród osób ‘wierzących i praktykujących regularnie’ zwolennicy przyjmowania imigrantów to już grupa 35-proc.” – dodaje gazeta.

“Rz” wskazuje również, że “w grupie najmłodszych respondentów (18-24 lata) przewagę mają zwolennicy związków partnerskich osób tej samej płci (46 proc. do 34 proc.), podobnie jak w kwestii możliwości adopcji dzieci przez takie pary (45:38)”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Kresy.pl / Rzeczpospolita

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply