Według 19 proc. ankietowanych w ramach badania IBRiS przeprowadzonego dla “Rzeczpospolitej” ich sytuacja materialna w ostatnich 12 miesiącach się polepszyła; 42 proc. twierdzi, że w tym czasie nie dostrzegło zmian w statusie materialnym, 39 proc. natomiast, że ich status materialny uległ pogorszeniu.

Ankietowanym zadano pytanie, czy w ciągu ostatniego roku ich sytuacja materialna się pogorszyła, czy polepszyła. Badanie przeprowadzono w dniach 22-23 października.

Według 19 proc. ankietowanych ich sytuacja materialna się polepszyła, w tym według 4 proc. polepszyła się “zdecydowanie”. 42 proc. badanych nie dostrzegło zmian w swoim statusie materialnym. Wedle 39 proc. ich sytuacja materialna się pogorszyła, w tym 11 proc. stwierdziło, że stało się to w “zdecydowanym stopniu”.

“Tylko 7 proc. wyborców Koalicji Obywatelskiej z 2019 r. jest przekonanych, że ich sytuacja stała się przez ostatnie 12 miesięcy lepsza, w porównaniu z 32 proc. wyborców PiS. Co do odczucia pogorszenia, to ma je 20 proc. tych, którzy w 2019 r. głosowali na PiS, oraz aż 53 proc. tych, którzy wtedy oddali głos na Koalicję Obywatelską” – zwróciła uwagę “Rz”.

Jak informowaliśmy. w 2020 r. liczba obywateli żyjących w skrajnym ubóstwie zwiększyła się o 378 tys. osób. Odczuły to głównie dzieci i najstarsi. 15,7 mln Polaków żyje zaś poniżej minimum socjalnego. Dane te podano w opracowaniu „Poverty Watch 2021” przygotowanym przez Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska).

EAPN Polska wskazał, że w 2020 roku poniżej minimum egzystencji żyło łącznie ok. 2 mln osób – w tym 410 tys. dzieci (wzrost o ok. 98 tys.) i 312 tys. Seniorów (wzrost o ok. 49 tys.).

Minimum egzystencji w 2020 roku wynosiło 640 zł miesięcznie dla gospodarstw jednoosobowych oraz 1 727 zł miesięcznie dla czteroosobowej rodziny (dwoje rodziców i dwójka dzieci do 14 roku życia). Jak podkreśla wp.pl, życie poniżej minimum egzystencji to funkcjonowanie w ciągłym ryzyku dla zdrowia i życia człowieka.

Zwiększenie się liczby osób, które żyją w skrajnym ubóstwie ma prawdopodobnie charakter przejściowy – obostrzenia związane z pandemią spowodowały zmniejszenie dochodów z pracy w zawodach o najniższych płacach.

Z kolei w skrajnym ubóstwie w 2020 roku znajdowało się aż 410 tys. dzieci. W 2015 roku w takiej sytuacji znajdowało się ok. 900 tys. dzieci. Jak przyznają eksperci, do poprawy tej sytuacji walnie przyczyniło się tzw. 500 plus.

Liczba skrajnie ubogich seniorów wzrosła z 264 tys. w 2019 roku do 312 tys. w 2020 roku – pomimo dodatkowych świadczeń pieniężnych takich jak np. 14 emerytura.

Kresy.pl / wydarzenia.interia.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply