W 2020 r. liczba obywateli żyjących w skrajnym ubóstwie zwiększyła się o 378 tys. osób. Odczuły to głównie dzieci i najstarsi. 15,7 mln Polaków żyje zaś poniżej minimum socjalnego – informuje „Wirtualna Polska”.

Dane te podano w opracowaniu „Poverty Watch 2021” przygotowanym przez Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu (EAPN Polska). Jest to coroczny raport, który pokazuje jak zmienia się skala biedy w Polsce. Oparty jest on głównie na statystykach publikowanych przez agendy krajowe i międzynarodowe. Najnowsza odsłona opracowania opublikowana została 18 października br.

Kresowy Przegląd Tygodnia

Zgoda RODO: Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez FUNDACJA KOMPANIA KRESOWA, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 / 0.03, 18-400 Łomża moich danych osobowych przesłanych w niniejszym formularzu w celu otrzymywania informacji drogą elektroniczną.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link w stopce naszych e-maili.

EAPN Polska wskazał, że w 2020 roku poniżej minimum egzystencji żyło łącznie ok. 2 mln osób – w tym 410 tys. dzieci (wzrost o ok. 98 tys.) i 312 tys. Seniorów (wzrost o ok. 49 tys.).

Minimum egzystencji w 2020 roku wynosiło 640 zł miesięcznie dla gospodarstw jednoosobowych oraz 1 727 zł miesięcznie dla czteroosobowej rodziny (dwoje rodziców i dwójka dzieci do 14 roku życia). Jak podkreśla wp.pl, życie poniżej minimum egzystencji to funkcjonowanie w ciągłym ryzyku dla zdrowia i życia człowieka.

Zwiększenie się liczby osób, które żyją w skrajnym ubóstwie ma prawdopodobnie charakter przejściowy – obostrzenia związane z pandemią spowodowały zmniejszenie dochodów z pracy w zawodach o najniższych płacach. Z tym zjawiskiem nie mieliśmy do czynienia w 2021 roku.

Obecnie jednak dużym zagrożeniem dla najuboższych może być rosnąca inflacja. Dla nich wzrost wynagrodzeń nie jest niczym pewnym, ponieważ często wykonują pracę „na czarno” lub w ogóle jej nie mają, a świadczenia rodzinne i wychowawcze w większości nie są waloryzowane.

CZYTAJ TAKŻE: W grudniu i styczniu inflacja może osiągnąć pułap 6-7 proc.

Z kolei w skrajnym ubóstwie w 2020 roku znajdowało się aż 410 tys. dzieci. W 2015 roku w takiej sytuacji znajdowało się ok. 900 tys. dzieci. Jak przyznają eksperci, do poprawy tej sytuacji walnie przyczyniło się tzw. 500 plus.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Według raportu EAPN Polska 44,4 proc. (ponad 3 mln) dzieci mogło być wykluczonych społecznie. Oznacza to, że nie mogły one realizować swoich potrzeb niezbędnych w celu rozwoju jednostki – m.in. nie miały odpowiedniego dostępu do transportu, kultury, sportu i wypoczynku.

Liczba skrajnie ubogich seniorów wzrosła z 264 tys. w 2019 roku do 312 tys. w 2020 roku – pomimo dodatkowych świadczeń pieniężnych takich jak np. 14 emerytura.

W 2020 roku o 8 proc. w porównaniu do 2019 roku zmniejszyła się liczba osób, które skorzystały z głównych świadczeń pomocy społecznej. Według specjalistów może być to związane z mniejszą dostępnością ośrodków pomocy społecznej w ub. roku. Ponadto w 2020 roku kryteria dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy były bardzo niskie, w części przypadków niższe nawet niż granica skrajnego ubóstwa.

EAPN Polska zwraca uwagę na fakt, że Unia Europejska przyjęła rozporządzenia regulujące wydatkowanie Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS+) i innych funduszy strukturalnych w państwach członkowskich w okresie 2021-2027, w którym uzależnia uruchomienie EFS+ od przyjęcia przez rząd rząd ram strategicznych dla polityki przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu. A tych dotychczas nie ma.

CZYTAJ TAKŻE: Oświetlenie miast podrożeje nawet o 70 proc.

Kresy.pl / wp.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz