Prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w piątek nową strategię polityki zagranicznej mającą na celu ograniczenie „dominacji” Zachodu przy jednoczesnym zbliżeniu kraju do Chin i Indii.

Jak przekazał w piątek portal Deutche Welle, prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił w piątek nową strategię polityki zagranicznej mającą na celu ograniczenie „dominacji” Zachodu przy jednoczesnym zbliżeniu kraju do Chin i Indii.

„Federacja Rosyjska zamierza wyeliminować światową dominację Stanów Zjednoczonych i innych nieprzyjaznych krajów” – czytamy w strategii.

Zgodnie z nową doktryną Rosja ma „wyjątkową misję” utrzymania globalnej równowagi sił i stworzenia wielobiegunowego systemu międzynarodowego. Dokument odnosi się także do Rosji nie tylko jako państwa, ale jako „cywilizacji”.

Zobacz też: Rosja powoła do wojska blisko 150 tys. poborowych. Putin podpisał dekret

Ogłaszając dokument na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosji, Putin twierdzi, że aktualizacja rosyjskiej strategii zaangażowania na arenie światowej jest konieczna ze względu na „radykalne zmiany” w sprawach globalnych.

Minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow ogłosił, że w dokumencie uznano „egzystencjalny charakter zagrożeń dla bezpieczeństwa i rozwoju naszego kraju, powodowanych działaniami nieprzyjaznych państw”.

„Stany Zjednoczone Ameryki są bezpośrednio wymieniane jako główny inicjator i motor nastrojów antyrosyjskich” – powiedział. Nowa strategia podkreśla również zacieśniające się więzi Rosji z Chinami i Indiami, które są określane jako „przyjazne suwerenne światowe centra władzy i rozwoju”.

Ławrow powiedział, że rozpoczęcie tego, co Moskwa nazywa „specjalną operacją wojskową” na Ukrainie, zapoczątkowało „rewolucyjne zmiany” w sprawach światowych, które teraz muszą znaleźć odzwierciedlenie w głównym dokumencie rosyjskiej polityki zagranicznej.

Poinformował na transmitowanym przez telewizję posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Rosji, że nowa koncepcja określa, w jaki sposób Rosja może podjąć „symetryczne i asymetryczne środki w odpowiedzi na nieprzyjazne działania przeciwko Rosji”.

Ławrow przekonuje, że zachodni wrogowie Rosji próbowali „osłabić Rosję na wszelkie możliwe sposoby”.

Dokument wymienia Stany Zjednoczone jako główne zagrożenie dla stabilności międzynarodowej i siłę napędową „antyrosyjskiej linii”. Ale mówi też, że Moskwa dąży do „pokojowego współistnienia” i „równowagi interesów” z Waszyngtonem.

Wzywa Rosję do utrzymania „strategicznej stabilności” ze Stanami Zjednoczonymi – co jest odniesieniem do zdolności nuklearnych obu krajów – pomimo zawieszenia w lutym traktatu Nowy START, ostatniego paktu o kontroli zbrojeń jądrowych między obiema stronami.

Zobacz też: Orędzie Putina: Za wojnę odpowiada Zachód, a Rosja ma prawo być silną

W dokumencie w akapicie dotyczącym Indii stwierdzono , że Moskwa będzie współpracować z Indiami w celu zacieśnienia współpracy i zapewnienia zdolności przeciwstawienia się „niszczącym działaniom nieprzyjaznych państw i ich sojuszy”.

„Rosja będzie nadal budować szczególnie uprzywilejowane partnerstwo strategiczne z Republiką Indii w celu zacieśniania i rozszerzania współpracy we wszystkich dziedzinach na zasadach wzajemnie korzystnych i kładąc szczególny nacisk na zwiększenie wolumenu handlu dwustronnego, wzmocnienie więzi inwestycyjnych i technologicznych oraz zapewnienie im odporności na destrukcyjne działania nieprzyjaznych państw i ich sojuszy” – czytamy w dokumencie.

Kresy.p/DW/Reuters

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply