ISKK: mniej Polaków chodzi do kościoła

Według Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego w 2016 roku spadła liczba dominicantes i communicantes.

W 2016 roku w niedzielnej Mszy św. uczestniczyło 36,7 proc. zobowiązanych wiernych Kościoła katolickiego w Polsce, a do Komunii Świętej przystąpiło 16 proc. – wynika z opublikowanych w czwartek danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego dotyczących powszechności praktyk religijnych . Oznacza to, że w porównaniu do 2015 roku spadło zaangażowanie Polaków w praktyki Kościoła. Wskaźnik dominicantes (chodzących w niedzielę do kościoła) spadł bowiem o 3,1 pkt. procentowe, a wskaźnik communicantes (przystępujących do Komunii Świętej) o 1 pkt. procentowy.

Największym odsetkiem dominicantes mogą pochwalić się diecezje na południowym-wschodzie kraju: tarnowska (66,9%), rzeszowska (60,5%) i przemyska (56,4%). Najmniej katolików uczęszczało do kościoła w niedzielę w diecezjach szczecińsko-kamieńskiej (22,7%), łódzkiej (23,4%) i koszalińsko-kołobrzeskiej (24,4%). Do Komunii Świętej przystępowano najczęściej w diecezji tarnowskiej (25,3%), opolskiej (21,1%) i zamojsko-lubaczowskiej (20,1%). Najniższy wskaźnik communicantes zarejestrowano w diecezjach: sosnowieckiej (10,3%), szczecińsko-kamieńskiej (10,5%) i koszalińsko-kołobrzeskiej (10,5%).

Badanie zostało przeprowadzone 16. października 2016 roku w polskich parafiach katolickich.

Rok wcześniej Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego odnotował wzrost liczby dominicantes i communicantes. Według danych Instytutu z 2015 roku, w niedzielę do kościoła uczęszczało 39,8 proc. Polaków (wzrost o 0,7 pkt. proc.), zaś Komunię Św. przyjęło 17 proc. (wzrost o 0,7 pkt. proc.).

Przypomnijmy, że z opublikowanych w czerwcu 2017 roku wyników badań Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) 92% polskiego społeczeństwa uznaje się za katolików. Jak podawała Katolicka Agencja Informacyjna, jest to stały odsetek utrzymujący się od końca lat dziewięćdziesiątych. Co dwunasty ankietowany deklarował głęboką wiarę w Boga. Podobny odsetek dotyczy raczej lub całkowicie niewierzących – jest ich od 3 do 8%.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Kresy.pl / KAI
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz