Według CBOS od 2013 roku można zauważyć zatrzymanie spadku poziomu religijności Polaków.

Według ostatnich badań religijności Polaków przeprowadzonych przez Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) 92% polskiego społeczeństwa uznaje się za katolików. Jak podaje Katolicka Agencja Informacyjna, jest to stały odsetek utrzymujący się od końca lat dziewięćdziesiątych.

Kresowy Przegląd Tygodnia

Zgoda RODO: Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez FUNDACJA KOMPANIA KRESOWA, ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166 / 0.03, 18-400 Łomża moich danych osobowych przesłanych w niniejszym formularzu w celu otrzymywania informacji drogą elektroniczną.
Możesz zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie, klikając link w stopce naszych e-maili.

Co dwunasty ankietowany deklarował głęboką wiarę w Boga. Podobny odsetek dotyczy raczej lub całkowicie niewierzących – jest ich od 3 do 8%.

Jak pisze KAI, po roku 2005 zanotowano spadek liczby osób deklarujących wiarę głęboką oraz nieznaczny wzrost liczby osób niewierzących. Po śmierci Jana Pawła II spadły także statystyki dotyczące udziału w praktykach religijnych, jednak od 2013 roku trend ten został zatrzymany. Obecnie regularnie praktykuje około połowa Polaków.

CBOS zbadał także stopień zaangażowania wiernych w działalność ruchów i wspólnot religijnych. Obecnie przynależność do takich grup deklaruje 4% osób poddanych badaniu. Najczęściej (52%) osoby te należą do kółek różańcowych, potem także do Ruchu Światło-Życie (11%) oraz Odnowy w Duchu Świętym (6%). Pozostałe grupy (Neokatechumenaty, chóry kościelne, lektorzy i ministranci, Caritas, wspólnoty ewangelizacyjne, Akcja Katolicka, kręgi biblijne i duszpasterstwo akademickie) gromadzą nie więcej niż po 3% zaangażowanych. 23% zaangażowanych w działanie takich grup deklarowało przynależność do Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, Apostolstwa Dobrej Śmierci, Rycerstwa Niepokalanej lub Grupy Fatimskiej.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia

Badanie wykazało, że w działalność kółek różańcowych angażują się głównie osoby starsze, gorzej wykształcone, mieszkające w mniejszych miejscowościach, gorzej sytuowane jeśli chodzi o dochody, częściej kobiety niż mężczyźni. Natomiast do grup oazowych należą najczęściej ludzie młodzi, o lepszym wykształceniu i o wyższych dochodach.

Godny zauważenia jest fakt, iż osoby zaangażowane w działanie ruchów i wspólnot religijnych częściej niż osoby niezrzeszone interesują się polityką, chętniej deklarują udział w wyborach i częściej mają prawicowe poglądy.

Jak podaje KAI, badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” CBOS przeprowadził metodą wywiadów bezpośrednich ( face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) od listopada 2016 roku do marca 2017 roku na reprezentatywnych próbach losowych dorosłych mieszkańców Polski.

CZYTAJ TAKŻE: Coraz więcej Polaków chodzi do kościoła

Kresy.pl / KAI

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz