Wołodymyr Zełenski opowiada się za wprowadzeniem nowej ustawy, które broniłoby zamieszkujących Ukrainę osób narodowości innej niż ukraińska.

„Jestem przekonany, że powinien być projekt ustawy o ochronie o obronie praw mniejszości narodowych. I tam powinno być wszystko wypisane – ich język, ich wiara” – Zełenski powiedział w wywiadzie dla kanału telewizynego 1+1 zatytułowanego „100 dni prezydenta Ukrainy”. Program został wyemitowany w sobotę.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

W czasie audycji padło pytanie o jedną z ustaw szczególnie uderzających w prawa mniejszości narodowych, ustawę o języku ukraińskim jako państwowym. Odpowiadając na nie Zełenski był już bardziej wstrzemięźliwy. „Bardzo skomplikowane zagadnienie. Jaka by nie była decyzja ona będzie bić w prezydenta i w parlament bardzo mocno” – ocenił ukraiński prezydent.

Ukraiński parlament przyjął w kwietniu ustawę o języku ukraińskim jako języku państwowym. Ustawa utwierdza status języka ukraińskiego jako jedynego oficjalnego na Ukrainie. Przedstawiciele władz państwowych, sądów i prokuratury, oficerowie zawodowi, a także nauczyciele i lekarze mają obowiązek posługiwania się oficjalnie językiem ukraińskim. Ustawa obliguje każdego obywatela do władania ukraińskim jako językiem swojego obywatelstwa. Zasięg ustawy, jak zapewniono, ma nie dotyczyć sfery osobistej a także religijnej. Nadzór nad egzekwowaniem ustawy ma sprawować nowa instytucja – Komisarz (Pełnomocnik) ds. ochrony języka państwowego. Za złamanie nowego prawa przewidziano grzywny – najwyższe za naruszenia w sferze mediów drukowanych, nieco mniejsze za naruszenia w sferze administracyjno-urzędowej i najniższe w takich sferach, jak edukacja, nauka, kultura, wydawnictwa książkowe, interfejsy elektroniczne, reklama, służba zdrowia. Wdrożenie sankcji karnych zostaje jednak opóźnione o 3 lata. Ustawa wchodzi w życie po miesiącu od dnia ogłoszenia, przy czym niektóre rozwiązania zostaną wdrożone z kilkuletnim opóźnieniem.

Zełeński krytykował tę ustawę już wkrótce po jej uchwaleniu.

W roku 2017 roku władze Ukrainy przeforsowały inne prawo uderzające w interesy mniejszości narodowych. Uchwalona wówczas ustawa oświatowa gwarantuje swoim obywatelom prawo do uzyskania wykształcenia na każdym szczeblu nauczania wyłącznie w języku ukraińskim. W przypadku mniejszości narodowych prawo nauki w językach mniejszości przysługuje tylko w klasach od 1 do 4 wraz z nauką języka państwowego. Ustawa narzuca też dominację języka ukraińskiego w innych sferach, w tym w mediach czy w kulturze.

interfax.com.ua/kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz