W czwartek w soborze św. Włodzimierza w Kijowie odbył się zjazd (sobór) zwołany przez honorowego patriarchę Prawosławnego Kościoła Ukrainy (PKU) Filareta. Doszło na nim do faktycznego rozłamu w PKU i odnowienia Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego (UKP PK) a także zakwestionowania tomosu przyznanego PKU przez Patriarchę Konstantynopola.

Jak informuje Religijna Informacyjna Służba Ukrainy (RISU), na sobór Filareta przyjechało jedynie dwóch z 40 biskupów PKU. W sumie wzięło w nim udział 200 delegatów (duchownych i wiernych) oraz 50 gości. Według portalu Strana.ua, najważniejszymi uczestnikami soboru, oprócz Filareta, byli metropolita biełgorodzki i obojański Joazaf (Szybajew), jego biskup pomocniczy Piotr (Moskalew) oraz biskup faleszteński i wschodniomołdawski Filaret (Panku).

W przyjętym na soborze dokumencie stwierdzono, że jego uczestnicy „zmieniają” postanowienie „tak zwanego lokalnego soboru”, na którym 15. grudnia 2018 roku doszło do powołania do życia Prawosławnego Kościoła Ukrainy, a zarazem likwidacji UKP PK. Dokument stwierdza, że UKP PK nadal istnieje a kieruje nim patriarcha Filaret. Ponadto ogłoszono, że wszystkie klasztory, parafie, akademia teologiczna, zagraniczne eparchie (biskupstwa) należą do UKP PK. Sobór stwierdził nawet, że do Patriarchatu Kijowskiego „mogą należeć też te administracje diecezjalne i parafie, które przepisały się do PKU”, ale chcą być w UKP PK.

Uczestnicy soboru podziękowali patriarsze Konstantynopola Bartłomiejowi za „próbę rozwiązania problemu cerkiewnego na Ukrainie” lecz twierdzili, że nie zadowala ich treść tomosu o autokefalii dla PKU. Według nich nie odpowiada on statutom innych autokefalicznych Cerkwi i „uzależnia PKU od Patriarchatu Konstantynopolitańskiego”.

Prawosławny Kościół Ukrainy zareagował na sobór Filareta próbą jego zbagatelizowania. W wydanym oświadczeniu nazwano to „nie rozłamem, lecz wyodrębnieniem się niewielkiej części z PKU”. W opinii tego Kościoła dzisiejsze wydarzenia w Kijowie „nie mają żadnych prawnych ani kanonicznych następstw dla PKU”. Zapowiedziano, że w najbliższy poniedziałek odbędzie się synod PKU, który „da odpowiednią odpowiedź” na dzisiejszy zjazd w soborze św. Włodzimierza.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Jak pisaliśmy, Filaret, wcześniej przywódca Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Kijowskiego od dłuższego czasu otwarcie kwestionuje zasadnicze elementy synodu zjednoczeniowego z grudnia ubiegłego roku. Filaret nie uznaje formalnego rozwiązania UKP PK i uważa go za istniejący w dalszym ciągu Kościół, a siebie za faktycznego Patriarchę Kijowskiego. Miesiąc temu Filaret nie wykluczył rozłamu w Prawosławnym Kościele Ukrainy.

Kresy.pl / RISU / Strana.ua
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz