„Każdy prawdziwy mężczyzna powinien przejść służbę w armii” – większość Rosjan wybrała właśnie taką odpowiedź w sondażu przeprowadzonym przez centrum Lewady.

Odpowiedź taką wybrało 61 proc. respondentów w najnowszym sondażu przeprowadzonym przez Centrum Lewady. Natomiast 28 proc. z nich uznało, że służba wojskowa to „obowiązek przed państwem, który należy wypełnić, nawet jeśli nie odpowiada to interesom” indywidualnym. Przeciwnego zdania było 12 proc. zapytanych Rosjan, którzy uznali, iż „obowiązkowej służby wojskowej trzeba starać się uniknąć”. Natomiast 5 proc. respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na tak postawione pytanie.

Wyniki badania Centrum Lewady wskazują na pewną różnicę w postawach poszczególnych grup wiekowych. Wśród respondentów w wieku powyżej 55 lat odpowiedź „każdy prawdziwy mężczyzna powinien przejść służbę w armii” wybrało 72 proc., a tylko 6 proc. dopuszczało jej unikanie. W grupie w wieku 40-55 lat odpowiedzi te ułożyły się już w stosunku 59 proc. do 14 proc.

Najwięcej „dekowników” odnotowano w grupie respondentów w wieku 25-39 lat, wśród których aż 17 proc. uznało unikanie zasadniczej służby wojskowej za dopuszczalne. Jednak także w tej grupie większość bezwzględna – 56 proc. uważała ją za naturalną rolę „prawdziwego mężczyzny”, a 20 proc. za obowiązek wobec państwa.

Zgoła inaczej było wśród najmłodszej grupy. Wśród badanych w wieku 18-24 lat tylko 34 proc. uznało służbę wojskową za naturalną dla mężczyzny. Największa proporcja młodzieży – 42 proc. traktuje ją jako obowiązek, który należy wypełnić wobec państwa natomiast 14 proc. uznaje za dopuszczalne jej uniknie. W tym ostatnim przypadku to proporcja taka sama jak wśród osób w wieku 40-54 lata.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Centrum Lewady przytoczyło też na swojej stronie internetowej wyniki tego rodzaju sondażów z poprzednich lat. Proporcja Rosjan uważająca służbę wojskową za naturalną dla mężczyzn wzrosła – w 2000 r. takich odpowiedzi było 44 proc., 24 proc. respondentów uznawało ją wówczas za obowiązek wobec państwa, zaś 23 proc. twierdziło, że lepiej jej uniknąć.

W majowym sondażu większość Rosjan – 48 proc. uznała, że armia powinna składać się zarówno z żołnierzy z poboru jak i zawodowych. 34 proc. twierdziło, że powinna składać się wyłącznie z zawodowych żołnierzy. Natomiast 17 proc. wybrało odpowiedź – „Rosji potrzebna jest armia sformowana w pełni z poboru, jak było to w czasach radzieckich”.

85 proc. respondentów uznało, że obecne siły zbrojne są w stanie obronić Rosję „w przypadku realnego zagrożenia wojennego ze strony innych państw”. Przeciwnego zdania było 11 proc. badanych. To znacząca zmiana w porównaniu do wyników z 2000 r. kiedy stosunek takich odpowiedzi wyniósł odpowiednio 61 proc. i 31 proc.

Czytaj także: Rosjanie za najbardziej przyjazne państwo uważają Białoruś

levada.ru/kresy.pl

Czytaj kolejny artykuł
0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz