Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna skrytykowało plan zmian w systemie nauczania przygotowany przez litewskie władze.

Jak napisaliśmy wczoraj na naszym portalu Ministerstwo Oświaty Litwy przygotowało plan zmian w systemie nauczania zakładający, że język polski  w szkołach gdzie język ten jest wykładowym, w dwóch ostatnich klasach przestanie być przedmiotem obowiązkowym. W wypowiedziach dla naszego portalu prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna Józef Kwiatkowski oraz polityk polskiej partii na Litwie Renata Cytacka uznali taki plan za grożący marginalizacją nauczania języka polskiego w szkołach służących miejscowej społeczności 200 tys. Polaków.

Zgodnie z przekazaną nam prze Kwiatkowskiego informacją w środę odbyło się posiedzenie Zarządu Macierzy Szkolnej na której sformułowano stanowisko wobec ministerialnych propozycji. Polskie stowarzyszenie oświatowe wyraziło w nim “swój sprzeciw i oburzenie” propozycjami litewskiego ministerstwa.

“Od wielu lat nauka języka polskiego ojczystego jest dyskryminowana, poczynając od likwidacji w 2000 roku obowiązkowej matury do chwili obecnej, gdy się proponuje język ojczysty pozostawić w bloku przedmiotów obowiązkowych do wyboru, na równi z innymi językami obcymi.” – polscy działacze ocenili ostatnie dwie dekady polityki litewskich władz wobec polskich szkół na Wileńszczyźnie.

Polscy działacze wyrazili przekonanie, że propozycje władz z 19 kwietnia pozostają w sprzeczności z litewską konstytucją, polsko-litewskim traktatem o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej współpracy z 1994 r., deklaracją o edukacji polskiej mniejszości narodowej w Republice Litewskiej i litewskiej mniejszości narodowej w Rzeczypospolitej Polskiej podpisaną 20 listopada 2019 r. przez ministra oświaty, nauki i sportu Republiki Litewskiej oraz ministra edukacji narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz harmonogramem wykonawczym do tej deklaracji podpisanym przez tychże ministrów 17 września 2020 roku “w którym stronyzobowiązały się do zapewnienia wprowadzenia do 2022 roku egzaminu państwowego i
szkolnego z języka polskiego ojczystego”.

Jak napisano w oświadczeniu podpisanym przez Józefa Kwiatkowskiego “otrzymaliśmy kolejny projekt zmian, który po przeanalizowaniu wskazuje, że jego wdrożenie pozbawiłoby naukę języka ojczystego w szkołach mniejszościowych dotychczasowej roli w szkolnictwie średnim, pomniejszając jeszcze bardziej jego znaczenie”. Dodano w nim ocenę, iż “Przeniesienie języków ojczystych mniejszości narodowych do jednego bloku z innymi językami obcymi świadczy o nieprzemyślanej polityce oświatowej państwa wobec mniejszości narodowych i ich języków. Uważamy, że w ten sposób ostatecznie przekreśla się znaczenie języka ojczystego,
samego pojęcia szkoły mniejszości narodowych i ogólnie zadaje się cios edukacji mniejszości narodowych na Litwie.”

Stowarzyszenie nauczycieli pracujących w polskich szkołach zażądało – “blok <<Obowiązkowe przedmioty ogólnokształcące>> oprócz języka litewskiego i literatury oraz matematyki należy uzupełnić o język ojczysty (polski, rosyjski, białoruski, niemiecki)”, także by wiedza z zakresu tych języków była “oceniana na obowiązkowym egzaminie maturalnym”.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

“Kolejnym ważnym aspektem dla polskiej społeczności na Litwie jest wychowanie w wartościach chrześcijańskich, stąd brak zgody na planowane zmiany w nauczaniu religii. Zarząd uważa, że przedmiot nauczania religii powinien należeć do bloku „Obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących do wyboru” – napisano w oświadczeniu. Ministerialne propozycje polscy działacze oświatowi ocenili w kategoriach “wprowadzania sztucznych zmian uszczuplających możliwości nauczania języka ojczystego i stawiania naszej młodzieży przed kolejnym, nieuzasadnionym, dylematem wyboru”.

kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply