Prezydent Kazachstanu Kasym Żomart-Tokajew przyjął dymisję rządu. Kandydata na nowego premiera ma wysunąć kontrolująca parlament partia „Zobowiązanie” („Amanat”).

Prezydent przyjął dymisję rządi Alihana Smajyłowa w związku z wyłonieniem nowego Mażylisu – izby niższej kazachstańskiego parlamentu. Zdecydowaną większość utrzymała w nim partia rządząca „Zobowiązanie” – dawna „Promienna Ojczyzna” („Nur Otan”), założona jeszcze przez pierwszego prezydenta państwa Nursułtana Nazarbajewa, ale przemianowana po odsunięciu od władzy jego klanu, po zamieszkach jakie miały miejsce w kraju w styczniu 2022 r.

„Tym samym partia ta weźmie na siebie odpowiedzialność polityczną, co po raz kolejny potwierdza formułę <<silny prezydent – ​​wpływowy parlament – ​​odpowiedzialny rząd>>” – powiedział Tokajew.

Jak sugerował – „Nowy rząd będzie musiał przeprowadzić szereg reform społeczno-gospodarczych. W przyszłości celowe jest zapewnienie zaangażowania przedstawicieli różnych partii politycznych na wysokich stanowiskach w rządzie i akimatach [regionach]. W tym celu sugeruję, aby partie polityczne utworzyły rezerwę kadrową. To da nowy impuls do interakcji między władzą przedstawicielską a wykonawczą” – zacytował portal Fergana.

Nowi deputowani Mażylisu muszą jeszcze złożyć ślubowanie, wybrać przewodniczącego, a następnie zwycięska w wyborach partia Amanat wystawi kandydaturę premiera. Do tej pory to prezydent Kazachstanu proponował kandydaturę na stanowisko premiera.

Jednocześnie głowa państwa skrytykowała urzędników za tchórzostwo i opieszałość w podejmowaniu decyzji. Według niego urzędnicy boją się brać odpowiedzialność, zrzucając ją na kolegów i podwładnych. Nie doszło, według niego, do prawdziwego odbiurokratyzowania aparatu państwowego.

Wybory parlamentarne odbyły się w Kazachstanie 19 marca. Wziąło w niej udział 11 partii i otganizacji oraz kandydaci niezależni w okręgach większościowych. „Zobowiązanie” otrzymało niemal 54 proc. głosów w wyborach proporcjonalnych, zgarniając w nich 40 na 69 mandatów. W okręgach większościowych „Amanat” zdobyła wszystkie mandaty.

fergana.news/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz