Różne aspekty reformy wymiaru sprawiedliwości budzą poważne obawy dotyczące praworządności, szczególnie jeśli chodzi o niezawisłość sądów – napisała w kontekście Polski Komisja Europejska w swoim raporcie. Twórcy dokumentu formułują zastrzeżenia także względem funkcjonowania CBA oraz mediów.

Raport jest pierwszym dokumentem, który dotyczy „kwestii praworządności” we wszystkich 27 państwach członkowskich. Komisja wyraziła opinię, że UE oparta jest o zestaw wspólnych wartości, takich jak m.in. prawa podstawowe, demokracja i praworządność. KE wyraziła w dokumencie wątpliwości dotyczące „kwestii praworządności”, szczególnie w zakresie niezawisłości sądów – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). Zastrzeżenia dotyczą także funkcjonowania CBA oraz mediów.

„Żadna demokracja nie może się rozwijać bez niezależnych sądów gwarantujących ochronę praw podstawowych i wolności obywatelskich, bez aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wolnych i pluralistycznych mediów” – napisano w raporcie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Budżet UE i praworządność

Do ogólnego sprawozdania dołączone zostały aneksy, które odnoszą się do wszystkich państw członkowskich. Aneks dotyczący Polski liczy 25 stron. Komisja Europejska przypomniała w nim swoje obawy, które dotyczyły reform wymiaru sprawiedliwości wprowadzanych od 2015 roku.

„Reformy, które miały wpływ na Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, Krajową Radę Sądownictwa i prokuraturę, zwiększyły wpływ władzy wykonawczej i ustawodawczej na wymiar sprawiedliwości, a tym samym osłabiły niezawisłość sędziów” – czytamy w raporcie.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Szijjarto: Węgry i Polska stworzą instytut zajmujący się praworządnością

Komisja Europejska powtórzyła w swoim raporcie zarzuty, które spowodowały wszczęcie w 2017 roku procedury z art. 7 unijnego traktatu przeciw Polsce. Postępowanie toczy się do dziś.

Wewnątrz raportu KE pisze także o systemie zapobiegania korupcji. W jej opinii znajdują się w nim słabości dotyczące oświadczeń majątkowych, a także lobbingu. W raporcie wyartykułowano również obawy w zakresie niezależności Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) – zarzucono jego podporządkowanie rządowi.

KE odniosła się także negatywnie do funkcjonowania Rady Mediów Narodowych. Sformułowano także obawy dotyczące niezależności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Zobacz także: KE uruchomiła wobec Polski procedurę naruszeniową – chodzi o ustawę „dyscyplinującą sędziów”

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda.

Przekaż 50 zł

Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Litwa popiera Polskę w sporze z Komisją Europejską o praworządność

pap / forsal.pl / Kresy.pl
Zbierzmy 1000 stałych darczyńców i wyłączmy wszystkie zewnętrzne reklamy na Kresach. Pomóż nam zbudować solidną dziennikarską platformę, publikującą ekskluzywne, wysokiej jakości informacje, opinie i analizy, utrzymującą się wyłącznie dzięki zaufaniu Czytelników.

Kresy.pl są w 100% oddolną obywatelską inicjatywą, nie stoją za nami ani medialne konsorcja, ani rządowe dotacje. Naszym celem jest przeciwstawianie się wszelkim formom manipulacji opinią publiczną w Polsce. W dobie wojny informacyjnej nie ma zadania bardziej palącego niż odpowiedzialne wspieranie zaufanych mediów.

Wyłącz reklamy

Wesprzyj jednorazowo

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz