Różne aspekty reformy wymiaru sprawiedliwości budzą poważne obawy dotyczące praworządności, szczególnie jeśli chodzi o niezawisłość sądów – napisała w kontekście Polski Komisja Europejska w swoim raporcie. Twórcy dokumentu formułują zastrzeżenia także względem funkcjonowania CBA oraz mediów.

Raport jest pierwszym dokumentem, który dotyczy “kwestii praworządności” we wszystkich 27 państwach członkowskich. Komisja wyraziła opinię, że UE oparta jest o zestaw wspólnych wartości, takich jak m.in. prawa podstawowe, demokracja i praworządność. KE wyraziła w dokumencie wątpliwości dotyczące “kwestii praworządności”, szczególnie w zakresie niezawisłości sądów – podaje Polska Agencja Prasowa (PAP). Zastrzeżenia dotyczą także funkcjonowania CBA oraz mediów.

“Żadna demokracja nie może się rozwijać bez niezależnych sądów gwarantujących ochronę praw podstawowych i wolności obywatelskich, bez aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wolnych i pluralistycznych mediów” – napisano w raporcie.

Zobacz także: Budżet UE i praworządność

Do ogólnego sprawozdania dołączone zostały aneksy, które odnoszą się do wszystkich państw członkowskich. Aneks dotyczący Polski liczy 25 stron. Komisja Europejska przypomniała w nim swoje obawy, które dotyczyły reform wymiaru sprawiedliwości wprowadzanych od 2015 roku.

“Reformy, które miały wpływ na Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, sądy powszechne, Krajową Radę Sądownictwa i prokuraturę, zwiększyły wpływ władzy wykonawczej i ustawodawczej na wymiar sprawiedliwości, a tym samym osłabiły niezawisłość sędziów” – czytamy w raporcie.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Szijjarto: Węgry i Polska stworzą instytut zajmujący się praworządnością

Komisja Europejska powtórzyła w swoim raporcie zarzuty, które spowodowały wszczęcie w 2017 roku procedury z art. 7 unijnego traktatu przeciw Polsce. Postępowanie toczy się do dziś.

Wewnątrz raportu KE pisze także o systemie zapobiegania korupcji. W jej opinii znajdują się w nim słabości dotyczące oświadczeń majątkowych, a także lobbingu. W raporcie wyartykułowano również obawy w zakresie niezależności Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) – zarzucono jego podporządkowanie rządowi.

KE odniosła się także negatywnie do funkcjonowania Rady Mediów Narodowych. Sformułowano także obawy dotyczące niezależności Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Zobacz także: KE uruchomiła wobec Polski procedurę naruszeniową – chodzi o ustawę “dyscyplinującą sędziów”

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Zobacz także: Litwa popiera Polskę w sporze z Komisją Europejską o praworządność

pap / forsal.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply