Rada Unii Europejskiej ustaliła minimalny limit zapełnienia instalacji magazynujących gaz ziemny.

Rada przyjęła ostateczne regulacje, których celem jest zapewnienie, że magazyny gazu ziemnego w Unii Europejskiej zostaną zapełnione przed sezonem zimowym i będą mogły być dzielone między państwa członkowskie „w duchu solidarności, pomimo zakłóceń na rynku gazu”. Na stronie internetowej Rady określono to jako „ważny krok we wzmacnianiu bezpieczeństwa dostaw energii do UE w kontekście wojny na Ukrainie”.

Miesięczny koszt funkcjonowania portalu Kresy.pl wynosi 22 tys. PLN. Do tej pory zebraliśmy:

3816.49 PLN    (17.34%)
Nr konta: 60 1020 1097 0000 7302 0195 3702
Wspieraj Kresy.pl

Nowe regulacje zakładają, że „podziemne magazyny gazu na terytorium państw członkowskich muszą być wypełnione do co najmniej 80 proc. ich pojemności przed zimą 2022/2023 r. i do 90 proc. przed kolejnymi okresami zimowymi”. Choć już na ten rok wyznaczono dla UE ambitniejszy cel koordynowania współpracy państw członkowskich aby zapełnić 85 proc. całkowitej pojemności podziemnych magazynów gazu we wspólnocie.

Ponieważ pojemność magazynów gazu i sytuacja w poszczególnych krajach jest bardzo zróżnicowana, państwa członkowskie będą mogły częściowo osiągać wyznaczony cel w zakresie magazynowania poprzez liczenie zapasów skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub paliw alternatywnych.

Aby wyjść na przeciw sytuacji państw o bardzo dużych pojemnościach magazynowych w porównaniu z ich krajowym zużyciem gazu, obowiązek uzupełniania zapasów podziemnych zostanie dla nich ograniczony do wielkości odpowiadającej 35 proc. średniego rocznego zużycia gazu w państwach członkowskich w ciągu ostatnich pięciu lat.

Niektóre państwa członkowskie nie posiadają magazynów gazu na swoim terytorium, dlatego nowe regulacje stanowią, że powinny one zabezpieczyć co najmniej 15 proc. swojego rocznego krajowego zużycia gazu w magazynach zlokalizowanych w innych państwach członkowskich, a tym samym mieć dostęp do rezerw gazu przechowywanych w innych państwach członkowskich.

Nowe regulacje przewidują również obowiązkową certyfikację wszystkich operatorów podziemnych magazynów gazu przez władze kompetentnych państw członkowskich. Celem tej certyfikacji jest uniknięcie potencjalnego ryzyka wpływu zewnętrznych graczy na krytyczną infrastrukturę magazynowania. Obowiązek certyfikacji wprowadzany jest bezterminowo, natomiast przepisy na temat minimalnych limitów magazynowanego surowca będą działać do końca 2025 r.

Pilnujemy wspólnych spraw

Zależymy od Twojego wsparcia
Wspieram Kresy.pl

Czytaj także: Rosja zakręca Europie kurek z gazem

consilium.europa.eu/kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Dodaj komentarz