Jak podał GUS, deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w 2023 roku wyniósł 5,1 proc. PKB. Polsce grozi tym samym unijna procedura nadmiernego deficytu.

Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego, deficyt sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) wyniósł na koniec 2023 roku 5,1 proc. PKB wobec 3,5 proc. rok wcześniej, po rewizji.

Taka wysokość wskaźnika zadłużenia w 2023 roku oznacza, że Polsce może grozić tzw. procedura nadmiernego deficytu. Jest ona uruchamiana na wniosek Komisji Europejskiej, jeśli w danym kraju członkowskim Unii Europejskiej deficyt przekroczy 3 proc. PKB.

 

Ponadto, jak wskazują dane GUS, w ubiegłym roku dług sektora finansów publicznych wyniósł 49,6 proc. PKB wobec 49,2 proc. PKB w 2022 roku, po rewizji. W tym przypadku wartość graniczna, określona w konstytucji i ustawie o finansach publicznych, wynosi 60 proc. PKB.

Dodajmy, że w ubiegły piątek Ministerstwo Finansów poinformowało, iż dług sektora rządowego i samorządowego wyniósł 1 691 147,8 mln zł na koniec IV kw. 2023 r.. To o 4,1 proc. więcej w ujęciu kwartalnym i o 11,9 proc. więcej w ujęciu rok-do-roku. Relacja długu w tym ujęciu do PKB wyniosła 49,8 proc. na koniec IV kwartału 2023 r. To wzrost o 1,1 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i o 0,5 pkt proc. w porównaniu z końcem 2022 roku.

Z kolei na koniec marca br, Narodowy Bank Polski podał, że na koniec IV kwartału 2023 roku zadłużenie zagraniczne Polski ogółem wyniosło 386,35 mld euro, wobec 372,05 mld euro we wcześniejszym kwartale. Rok wcześniej, na koniec IV kw. 2022 r., zadłużenie zagraniczne wynosiło 347,58 mld euro. Natomiast zadłużenie zagraniczne sektora rządowego wzrosło w IV kw. 2023 r. do 105,63 mld euro z 94,74 mld euro w poprzednim kwartale. Było ono zarazem o 91,97 mld euro wyższe nić rok wcześniej.

Jednocześnie, NBP poinformował, że na rachunku obrotów bieżących zanotowano nadwyżkę w wysokości 3 741 mln euro w IV kw. 2023 r. wobec 1 847 mln euro dodatniego salda kwartał wcześniej i w porównaniu do 1 691 mln euro deficytu w IV kw. poprzedniego roku. Liczone w złotych, saldo C/A było w ostatnim kwartale ubiegłego roku dodatnie i wyniosło 16 539 mln zł.

„Łączna wartość salda rachunku bieżącego i kapitałowego w IV kwartale 2023 r. była dodatnia i wyniosła 22,4 mld zł, a jego relacja do PKB ukształtowała się na poziomie 2,4%. W porównaniu z IV kwartałem 2022 r. wskaźnik ten poprawił się o 3,4 pkt proc. PKB.” – informuje bank centralny.

Czytaj także: Rz: Rząd pokazuje inny dług publiczny Polakom, inny Brukseli. Aż 322 mld zł różnic

dorzeczy.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply