W przyszłym roku rząd zamierza przeznaczyć na obronność blisko 160 mld zł, czyli ponad 4 proc. PKB. To największa kwota w historii III RP. Ogółem, deficyt w budżecie państwa ma wynieść maksymalnie niespełna 165 mld zł.

Według opublikowanego w czwartek przez KPRM komunikatu, Rada Ministrów przyjęła projekt budżetu państwa na 2024 rok.

Jak podano, dochody budżetu państwa wyniosą 683,6 mld zł, a wydatki 848,3 mld zł mld zł. Deficyt ma być nie większy niż 164,8 mld zł. W przypadku sektora finansów publicznych, deficyt obliczany według metodologii unijnej wyniesie ok. 4,5 proc. PKB, natomiast dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, według definicji UE, będzie na poziomie 54,0 proc. PKB.

W kwestii podstawowych uwarunkowań makroekonomicznych, rząd zakłada w przyszłym roku wzrost PKB w ujęciu realnym o 3 proc., zaś wzrost inflacji w ujęciu średniorocznym o 6,6 proc., ale przy założeniu braku nowych szoków podażowych na rynku żywnościowym i energetycznym. Przeciętny roczny fundusz wynagrodzeń ma wzrosnąć o 11,1 proc., a spożycie prywatne w ujęciu nominalnym o 10,2 proc. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2024 roku miałaby wynieść 5,2 proc.

W projekcie założono, że dochody budżetu środków europejskich wyniosą niespełna 86,9 mld zł, a wydatki ponad 119 mld zł. Deficyt wyniesie około 32,5 mld zł.

W przyszłym roku dochody państwa mają zwiększyć się o blisko 89 mld zł. Według rządu, będzie to możliwe głównie dzięki wzrostowi dochodów z tytułu podatków VAT (o ok. 53 mld zł), PIT (o około 19,2 mld zł), CIT (5,3 mld zł) i akcyzy (4,3 mld zł).

W komunikacie poinformowano, że w 2024 roku na zdrowie, łącznie z NFZ, rząd zamierza przeznaczyć 190, 9 mld zł, na obronność 158,9 mld zł (włącznie z Funduszem Wsparcia Sił Zbrojnych), a 76,6 mld zł na subwencję oświatową. Zapowiedziano też zwiększenie wydatków w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz rolnictwa.

To oznacza, że na szeroko rozumiane bezpieczeństwo rząd zamierza przeznaczyć w 2024 roku 4,2 proc. PKB. To nominalnie o około 122 mld zł więcej niż w 2015 roku – wówczas było to około 37 mld zł, czyli 2,2 proc. PKB. To jak dotąd największe wydatki w tym obszarze w historii III RP.

Przeczytaj: Wydatki na wojsko gwałtownie rosną. Polska w ścisłej czołówce

Czytaj również: Morawiecki: w tym roku możemy mieć najwyższy procent wydatków na obronę w całym NATO

gov.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply