PiS złożyło w Sejmie projekt ustawy, zgodnie z którym możliwość głosowania korespondencyjnego w tegorocznych wyborach prezydenckich miałaby przysługiwać wszystkim polskim wyborcom.

We wtorek grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przeprowadzania głosowania korespondencyjnego w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.

Czytaj także: Sejm: poprawki Senatu skreślające zmiany w Kodeksie wyborczym odrzucone przez PiS

Treść dokumentu zakłada umożliwienie głosowania korespondencyjnego w zasadzie wszystkim polskim obywatelom, którzy chcieliby wziąć udział w wyborach prezydenckich, które mają odbyć się 10 maja br.

W uzasadnieniu napisano, że w związku z rozprzestrzenianiem koronawirusa, ogłoszonym stanem epidemii, a wcześniej zagrożenia epidemicznego, istnieje pilna potrzeba wprowadzenia szczególnych rozwiązań w zakresie modyfikacji niektórych przepisów Kodeksu wyborczego. Według projektu ustawy, głosować mieliby zarówno wyborcy w Polsce, jak również w obwodach zagranicznych. Przypomnijmy, że ostatnie zmiany w Kodeksie wyborczym wyłączały Polaków poza granicami kraju z możliwości oddania głosu korespondencyjnie.

Przeczytaj: Sejm przyjął propozycje PiS: głosowanie korespondencyjne dla osób w izolacji i starszych, ale nie dla Polaków za granicą

Głosowanie korespondencyjne byłoby przy tym niemożliwe w przypadku głosowania w tzw. obwodach odrębnych (czyli np. w zakładach leczniczych, zakładach karnych czy w domach pomocy społecznej) oraz w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich, jak również w przypadku udzielenia przez wyborcę pełnomocnictwa do głosowania.

Należy zaznaczyć, że projekt zakłada, iż w tegorocznych wyborach Państwowa Komisja Wyborcza mogłaby określić inne warunki powoływania obwodowej komisji wyborczej niż te, które są określone w Kodeksie wyborczym.

Takie kwestie, jak tryb odbierania kopert zwrotnych od wyborców oraz dostarczania ich do obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie, miałby w drodze rozporządzenia określić minister ds. aktywów państwowych, w porozumieniu z szefami resortów zdrowia i spraw wewnętrznych, mając na względzie zapewnienie poszanowania zasad przeprowadzania wyborów oraz zapewnienie bezpieczeństwa tych przesyłek. Kwestie w rodzaju np. sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi dostarczonymi do odpowiedniej obwodowej komisji wyborczej do czasu zakończenia głosowania i po nim, czy postępowania z kopertami niezaklejonymi, miałaby w drodze uchwały określić Państwowa Komisja Wyborcza.

W przypadku głosowania korespondencyjnego w obwodach głosowania utworzonych za granicą, czynności wójta lub komisarza wyborczego, miałby wykonywać konsul. Kwestie dotyczące np. trybu przekazywania wyborcy pakietu wyborczego czy odbierania kopert zwrotnych dostarczonych przez wyborcę do konsula przed dniem głosowania określałby w drodze rozporządzenia szef MSZ, po konsultacji z PKW.

„Uregulowanie powyższych kwestii w akcie wykonawczym pozwoli zastosować głosowanie korespondencyjnie również do obwodów głosowania utworzonych za granicą. Rozwiązania przewidziane w projektowanym akcie będą w większości podobne do rozwiązań zawartych w rozporządzeniu dla przesyłek krajowych w głosowaniu korespondencyjnym, z uwzględnieniem jednak specyfiki głosowania przeprowadzanej poza granicami kraju” – czytamy w projekcie.

„W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania ustawy koniecznym jest także aby przedmiotowy akt wszedł w życie w tym samym dniu co przepisy ustawy” – zaznaczono.

Sejm.gov.pl / interia.pl / Kresy.pl

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply