26 października funkcjonariusze z Placówki SG w Zakopanem zatrzymali grupę 22 obywateli Turcji i obywatela Afganistanu, którzy pieszo przekroczyli nielegalnie granicę ze Słowacji do Polski.

Obywatele Turcji pochodzenia kurdyjskiego (w tym 8 kobiet i 10 nieletnich) mieli paszporty, dowody osobiste, prawa jazdy. Z kolei obywatel Afganistanu nie miał przy sobie żadnego dokumentu tożsamości. Żaden z cudzoziemców nie posiadał dokumentów uprawniających ich do legalnego przekroczenia granicy i pobytu na terytorium Polski.

Patrol SG zauważył samochód osobowy typu VAN na czeskich numerach rejestracyjnych zaparkowany w pobliżu remizy OSP w Chochołowie. Okazało się, że kierowca,22-letni obywatel Gruzji, czekał na zatrzymaną przez funkcjonariuszy SG grupę migrantów. Po sprawdzeniu pojazdu w dostępnych systemach stwierdzono, że był zarejestrowany przez stronę węgierską jako samochód biorący udział w procederze organizowania nielegalnej migracji. Kierowca został zatrzymany w związku z tą sprawą. Wszyscy cudzoziemcy zostali doprowadzeni do Placówki SG w Zakopanem.

25 października funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału SG, przy wsparciu funkcjonariuszy Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicach, w drogowym przejściu granicznym Zwardoń Skalite Platforma zatrzymali 33 migrantów, prawdopodobnie obywateli Syrii.

Cudzoziemcy byli przewożeni busem na czeskich numerach rejestracyjnych. Kierowca porzucił pojazd. Po skontrolowaniu przestrzeni ładunkowej okazało się, że wewnątrz było 33 cudzoziemców ( w tym 7 kobiet i 10 osób nieletnich). Wszystkim pełnoletnim cudzoziemcom zostały przedstawione zarzuty usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy przy użyciu podstępu. Ponadto wszystkim zostały też wydane decyzje administracyjne o odmowie wjazdu na terytorium RP.

Bilans ostatniej doby na polsko-białoruskiej granicy to 6 zatrzymanych kurierów i 41 prób nielegalnego przedostania się na terytorium Polski. Osoby, które w środę nielegalnie przekroczyły granicę naszego państwa to cudzoziemcy pochodzący z Erytrei, Jemenu, Syrii, Armenii, Indii, Somalii i Afganistanu. Na terytorium Polski usiłowali dostać się na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG: w Białowieży, Dubiczach Cerkiewnych i w Czeremsze.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Michałowie zatrzymali 2 obywateli Ukrainy zmierzających po odbiór nielegalnych migrantów. Przemieszczali się swoimi pojazdami na podstawie danych lokalizacyjnych (wskazywanych przez nawigację) w miejsce, gdzie oczekiwało na nich 15 cudzoziemców, którzy nielegalnie przedostali się z Białorusi do Polski.

Kolejnych 3 pomocników w nielegalnym przekroczeniu polsko-białoruskiej granicy zatrzymano w rejonie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Białowieży. Dwaj obywatele Tadżykistanu przewozili obywatela Somalii, obywatel Ukrainy przewoził 3 obywateli Afganistanu i obywatela Indii, natomiast obywatel Gruzji przewoził 2 obywateli Syrii i 4 obywateli Afganistanu.

Patrol Straży Granicznej w miejscowości Budzisko (gmina Szypliszki) przystąpił do kontroli toyoty na estońskich numerach rejestracyjnych. Okazało się, że kierujący pojazdem obywatel Ukrainy przewozi czterech mężczyzn w wieku od 24 do 31 lat pochodzących z Iranu.

Cudzoziemcy oświadczyli, że kierowca zabrał ich z terytorium Litwy i miał przewieźć do Niemiec. Za przekroczenie polsko-litewskiej granicy wbrew przepisom obywatele Iranu zostali zatrzymani i po wykonaniu niezbędnych czynności przekazani stronie litewskiej w ramach readmisji. 33-letni kurier pozostaje w dyspozycji funkcjonariuszy z Placówki SG w Rutce-Tartak. Za zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Czeremsze oraz w Augustowie współdziałając z Wydziałem Zabezpieczenia Działań Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej, w Warszawie zatrzymali obywatela Ukrainy. Mężczyzna zaangażowany był w organizowanie nielegalnego przekraczania granicy polsko-białoruskiej.

W toku prowadzonego śledztwa przez funkcjonariuszy z Placówki SG w Czeremsze ustalono, że zatrzymany mężczyzna czerpał korzyści finansowe z koordynowania i organizowania transportów nielegalnych migrantów do Niemiec. To kolejna osoba zatrzymana przez funkcjonariuszy w tej sprawie.

Obywatel Ukrainy usłyszał zarzuty organizowania nielegalnego przekraczania granicy. Grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności.

Kresy.pl/

0 odpowiedzi

Zostaw odpowiedź

Chcesz przyłączyć się do dyskusji?
Nie krępuj się!

Leave a Reply